Villa Wall

Helyszín
Budapest, XII. kerület
Méret
500 m2
Megrendelő
Magán
Idővonal
2016
tervezés
2017
alapkő
2020
átadás
Állapot
Alkotás
Építészeti Csapat és együttműködők

Erők és ellenerők

Villaépület Sashegy és Németvölgy határán

Heterogén összképet mutat a budai domboldal, ahol a kissé rejtőzködő, mégis szellemi és vizuális értelemben is hangsúlyos elemként megfogalmazott villa áll. Egyszerre emelkedik a lejtő fölé és illeszkedik természetes módon a terepre, e kettős jellegből pedig az egész épület koncepciója megfejthető.

Hosszanti tömege kifeszül a telek íve mentén, és a környező beépítésből előlépve két markáns épületszárnnyal zárja a szabadon álló épületek halmazát. Mint egy támfal vagy erődítmény: ellentart a domboldal rendezetlenségének. Mintha csak a gravitáció vonzotta volna a telek – és vele a laza szerkezetű tömb – öblébe.
A hosszanti lakószárny és egy bástyaszerű elem kompozíciója kettébontja az épület volumenét. Ez utóbbi arányaival – és különösen az ívelt sarokképzéssel – finoman utal a budapesti modern villák, társas- és családi házak formavilágára. Ezek egyik kiemelkedő példája épp átellenben, az utca túloldalán áll. Rimanóczy Gyula 1936-ban épült villája fontos szellemi referencia, a kulturális folytonosság megteremtésének kiindulópontja volt Ferencz Marcel számára.
A lejtő felé – ha nem is teljesen zárt, de legalábbis távolságtartóbb arcát mutatja, míg a kert felé nyitottabb, dinamikusabb homlokzattal fordul. Nemcsak a Rimanóczy-házzal tud így párbeszédet folytatni, de a kert intimitása, a tájolás és az ideális, délnyugati nappali-kertkapcsolat létrehozása is egyaránt ezt a telepítési koncepciót támasztja alá.
Jóllehet a tágas, zöld kert felé artikuláltabb a homlokzat, így közvetlenebb a kapcsolat is, a kitárulkozás nem a sajátja a háznak. Tömör a fal, ahol annak kell lennie, ablak nyílik, ahol a ház belső élete megkívánja – a tervezők visszaléptek a hazai modernizmus elegánsan funkcionális példáihoz és szakítottak a lassan évtizedek óta egyeduralkodó transzparencia ideájával. A fény és az átlátások bűvölete helyébe intimitás, titokzatosság és egyféle védelmező atmoszféra lép.

A földszinti nappali helyiségcsoport megnyitása mindkét tömeget végighasítja. Ez, mint “negatív” tér – ugyanolyan intenzitással fogja össze a két tömeget, mint a fölötte feszülő áthidaló szerkezet. Az utca felé e gerenda pozitív formájának inverzeként keskeny hasíték húzódik, amely anélkül nyitja meg a szigorú határvonalat képző falat, hogy az elvesztené erejét.
Ezt a karakteres, horizontális hangsúlyt bontja le további részletekre az emeleti terasz – loggia – és annak markáns, konzolos fedése. Kitérő egyenesek, szerkezeti élek oldják fel a szigorú rendet, ami egyébként a házat jellemzi. A földszinten a vendégszoba blokkja zárja le a homlokzati megnyitást. Talajra nehezedő tömege pozitív formában ismétli az emeleti loggia beharapott volumenét.
Az épület-test magába fogadja a lakótér kültéri teraszterületeit is, a két szárny közti átkötéssel sorba rendezve valamennyi külső és belső funkciót. A határ a kert felé egy szigorú vonal, a teraszburkolat széle, amely minden további részlet nélkül vált át a zöldfelületbe. Egyetlen ponton lép ki épített elem a környező terepre: az utcafronton, az északi lépcsőház mellett egy külső, kerti lépcső kapcsolja a terephez – mintegy horgonyként – a házat.
Az telek formájától örökölt szabálytalanság, az íves sarokképzés a tető formáját is kimozdította a szigorúan ortogonális geometriából. A terep és az íves utca formái a tető-tájon megismétlődnek, ahogyan a finom emelkedésű, fémlemezzel borított idom zárja a tömeget. Talán ugyanarról a tőről fakadó gesztus ez, mint a szerkezeti vastagságok és falfelületek arányai: védelmező, befogadó, a tradíciókkal kortárs formában kapcsolatot létesítő elem.
Látszólag egyszerű, fehér ház. Szépsége az apró geometriai játékokban és a tágabb, tér- és időbeli összefüggésekben rejlik – no meg abban, ahogyan megengedő az élettel, amely zajlik benne. Nem kényszeríti lakóit “hozzáértő” használatra, értékét nem látványos, ám üres gesztusokkal teremti meg, hanem öntudatos alázattal szolgál otthonként.
Mizsei Anett