DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ

Helyszín
Debrecen, Kassai úti Campus
Méret
300 m2
Megrendelő
Debreceni Egyetem
Idővonal
2011
Kiviteli terv
2012
alapköletétel
2013
átadás
Állapot
Alkotás
Építészeti Csapat és együttműködők

Léptékben lépték nélkül

A tökéletes kubus forma alaptestet egyenletes osztással (majdnem) tökéletes kilencosztatú térforma-csoporttá osztotta Ferencz Marcel.

 

Fókusz. A Debrecen történelmi halmaztelepüléséből észak-keleten kivezető Kassai úton, az egykori laktanya helyén található a város egyetemének dinamikusan fejlődő új kampusza. Az egykori igazgatási és kaszárnya tömbök historizáló épületei a főút mentén húzódnak, bentebb a lovarda klasszikus arányú, kimért tagoltságú épülete – új funkcióval használatban tartott tömbjeik mellett új és újabb egyetemi épületek nőnek ki a koncepcionálisan már előre berendezett park területén.

A kisebb városrésznyi telek-együttes mögött kisebb családi és nagyobb villaházakkal tarkított övezet nyújtózik a Nagyerdő irányába, északi részén a Főnix csarnok szomszédsága mutatja a gigantikus urbánus léptékváltást. A tömbbelső lakóházak melletti sávjában kapott helyet a kutatóközpont demonstratív épület-kubusa. Léptéke a nagyobb családi ház, kisebb villaépület terület és tömegarányát veszi mintául, (szerencsésen) nem vesz tudomást a szomszédos új monumentális kari és szállás épületekről. Arányrendszerében a megfoghatót, a közérthetőt, a beláthatót célozza – míg formálásában az elvontat, a tudományosat, a sejthetőt reprezentálja. Emberközeli arányok és kutatói szellemiség. Osztottság.

A tökéletes kubus forma alaptestet egyenletes osztással (majdnem) tökéletes kilencosztatú térforma-csoporttá osztotta Ferencz Marcel. A közel 15 méter élhosszúságú kockára 6×6-os raszterben acél tartószerkezet rajzol osztásrendszert. Az alaprajzában nagyon kimért rend magassági vonatkozásokban modulálódik, a kétszintes épület zárt és nyitott terei a kubatúra alsó felében kapnak helyet. A látogatható kutatóépület demostrációs terei a görögkereszt alaprajzú közösségi központi tér sarkaiban kaptak helyet, azonos alaprajzi és magassági mérettel. A középtengelyben kis opeionnal felnyíló tér vizuális kapcsolatot létesít a földszint és emelet között, a fizikai kapcsolatot a negyedik sarokban helyt foglaló lépcsőház biztosítja. Az emeleten kapott helyet a központi irányítás és a nagyobb számú (mind hallgatói, mind lakossági) látogatóra méretezett mosdóblokk. A két szint a homlokzati acél-raszterből tehát az alsó három egységet foglalja el, ekként egy használati szint másfél elem-osztáshoz van rendelve – kissé megbillentve a tiszta egyensúlyi képletet.

A rendszer a magabiztos térképzés (közösségi tér fölött közösségi, demonstrációs tér felett terasz található) következetes kompozíciójában és a magasztos pozicionálás (nem alkalmazkodva a környezet telekhatár és korábbi házak adta raszteréhez, hanem átló mentén északra fordulva) mérnökies szabatosságával (majdnem) helyre áll. Kompaktság. A kutatóbázis egy mérnöki labor, de a közönség-kapcsolatok által egy demonstrációs hely is. A kubus elvonatkoztat az „épület”-fogalomtól, de mérete érhetően közvetíti a követhető fenntartható stratégiák emberközeliségét. Nem formájával magyaráz, hanem szellemiségével és látható-tapintható-közérthető építészeti megoldásaival, gépészeti és villamos berendezéseivel mesél. Érzékeltet. Ekként nem a követhető forma, hanem a komplex egység értékét emeli ki.

Így a belesűrített fizikai „mondanivaló” (hőszigetelés vastagsága, légzáró nyílások, mobil-változtatható árnyékolás, napkollektor és napelem automatizálás és kézi irányítás) szellemileg is „sűrű” maradhat (ki nem ejtve a passzívház-fogalmat). A ház így nem beszédes, hanem absztrakt módon komponálható. A kubus, a kilencosztatúság, a szigorú funkcionális rend, a raszter-háló, az ipari anyagok jelenléte e többletet emelik ki – miközben önnön léptéktelenségükkel emberi (lépték-) közelbe hozzák a fenntarthatóság energetikai vonatkozásait. A majdnem (!) kompakt rend pedig egy szükségszerű, következetes, de végül is érzékeny játékkal oldódik fel örömünkre: az eltolható panelek síkban előre lépnek – és éppen ezáltal nem válik a ház elvonttá. Vukoszávlyev Zorán PhD

DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ, háttérben a Debrecei Egyetem Kassai úti campus kollégiuma
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ, esti fényben
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ, demontrációs épületgépészet emeleti átrium
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ, demontrációs épületgépészet emeleti átrium
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ nyitott homlokzat
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ zárt homlokzat
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ emeleti alaprajz
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ földszinti alaprajz
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ első vázlat
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ jellemző metszet
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ, acélszerkezet
DEM Fenntartható Épületenergetikai Demonstrációs Központ, demontrációs látszó épületgépészet