Mathias Corvinus Collegium új központi épülete

Helyszín
Budapest, Gellérthegy
Méret
25.000 m2
Megrendelő
MCC
Idővonal
2021
tervpályázat
Állapot
Terv
Építészeti Csapat és együttműködők

MCC Új központi épülete ” Mátyás Palota”

“Szép példa a kortárs építészetre, jövőbe mutató minőségben”

Az új épület kiváló helyszíne lesz a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által kínált sokrétű tehetséggondozási programoknak és a szerteágazó szakmai munkának. Látva a korábbi épületek funkcionális és térhasználati kötöttségeit az új ingatlannál kiemelten fontos szempont volt, hogy valóban az MCC közösségét szolgálja, ehhez pedig egy olyan innovatív tervezői hozzáállás kellett, amely elkötelezett amellett, hogy megértse az intézmény által képviselt értékeket, annak speciális működését és térhasználati szükségleteit. A funkcionális és használati igényeken túl meghatározó és rendkívül izgalmas építészeti feladat a megtervezett tereket olyan építészeti köntösben megjeleníteni, amely önmagán jelentősen túlmutató jelentéssel bír.

Az MCC célja, hogy az új épület a XXI. század során ismét felemelkedő magyar nemzet egésze számára pozitív jelképként jelenjen meg az egykori Munkásőrség központjának helyén. Emellett az új épület terveinek egyik jellemzője, hogy míg a mostani, épített környezett városi zárványként jelenik meg, addig az új ingatlan tervezése során kiemelten fontos volt a környezet felé való nyitás, ezért az épületek tervezésével párhuzamosan készül egy szűkebb és tágabb koncepcióterv is a közterületek megújítására.

Ennek jegyében az új épület előtt egy olyan vízfelülettel és történelmi jelentőségű faegyedekkel gazdagított, bárki számára nyitott közpark jön létre, amely minden környékbelinek biztosítja majd a minőségi idő eltöltésének lehetőségét. ÚJ ÉPÜLETET KAP A GELLÉRT-HEGY_Fontos objektuma lesz a Gellért-hegynek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új, Somlói úti épülete: jövőbe mutató minőségben példát fog állítani a mostani, kortárs építészetnek, ugyanakkor megőrzi a tradicionális jelleget is – nyilatkozták rangos építész szakemberek.Tervpályázat – az MCC biztosítja az átláthatóságot Helyiségei, óriási terei és szűk irodái nem alkalmasak az MCC kiscsoportos mentorálási módszerekre épülő tehetséggondozó programjának megvalósításához, az épületek állaga pedig nem teszi lehetővé a további fenntartható használatot: a nyílszárók cseréje ellenére beázik, szigetelése nem megoldott, a betontömbök elválnak egymástól. Mindezek fényében még 2020 decemberében az MCC nyílt építészeti tervpályázatot írt ki egy új budapesti épületegyüttes megtervezésére a Somlói úton. A vonatkozó hazai jogszabályoknak és az európai uniós közzétételi szabályoknak teljeskörűen megfelelve meghirdetett közbeszerzési pályázatra tizenegy pályamunka érkezett, amelyeket egy szakmai zsűri értékelt.

Ebben a grémiumban a szakma olyan jeles képviselői kaptak helyet, mint Kálmán Ernő, Szalay Tihamér, Csóka Balázs és Sándor János építészek, valamint Sulyok Miklós művészettörténész és Csány Éva, Budapest I. kerület főépítésze. A szakmai zsűri 2021. március 31-én két első helyezettet hirdetett, és arról is döntés született, hogy további három pályaművet megvásárol az MCC. A bírálóbizottság álláspontja szerint az első helyezettek épületkoncepciói egyaránt alkalmasak arra, hogy az MCC új épületeit ezek alapján tervezzék meg. Az első helyet nyert pályázók a Napur Architect Kft., valamint a Hello Wood Zrt. és a ZDA-Zoboki Építésziroda Kft., utóbbiak közös pályázattal indultak. A döntést a Tervpályázati Bírálóbizottság 5 szavazati joggal rendelkező építész tagja egyhangúlag hozták meg, a két nyertes közül csak a NAPUR Architect Kft.-t javasolták meghívni hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásba. A tervpályázatokról szóló kormányrendelet alapján a bírálóbizottság szakmai döntése végleges, attól az ajánlatkérő nem térhet el. Az építés hatósági engedélyezése megtörtént, 2023 nyarától pedig megkezdődhetnek a kivitelezési munkák. Az ütemtervnek megfelelően az MCC bízik abban, hogy a 2025/26-os tanévet már a Somlói úti új épületében kezdheti meg. Városképet meghatározó épület_ Az MCC új Somlói úti épülete alapvetően a tervpályázati eljárás során bemutatott épület- és látványtervek alapján készül el, amelyek műszaki tartalommal gyarapodtak, finomodtak, mindez pedig a tervezési folyamat természetes velejárója. Az MCC valamennyi érintett hatósággal, szakhatósággal, így a műemlékvédelemmel is, valamint közműszolgáltatóval folyamatosan folytatott, illetve folytat egyeztetéseket, hogy a megfogalmazott jogszabályi és szakterületi előírások a tervdokumentáció elkészítése, illetve a kivitelezés során is érvényesüljenek. A módosítások az eredeti tervekhez képest nem hoznak jelentősebb változtatást, így egy ikonikus, a közösségteremtő és -szervező funkciókat teljeskörűen magába foglaló, a 21. század követelményeinek megfelelő, ugyanakkor a környezetével, a Gellért-heggyel harmonizáló , a városképet meghatározó épület állhat majd a Somlói úton 2025-től. Mindezt a bírálóbizottság tagjai és a tervező építész is elmondta.

A szakma kiválóságai és az I. kerület is támogatta a nyertes pályaművet_ A bírálóbizottság döntésében kiemelt szerepet játszott az, hogy a leendő épület messzemenőkig illeszkedjen Budapest és a környék városképébe, erre a tagok is felhívták a figyelmet, A mostani épület “erődszerű kialakítása, egyfajta markáns beavatkozás a Gellért-hegy lábánál, amely nem a befogadást, hanem a távolságtartást akarja sugallani.” – nyilatkozta Kálmán Ernő Ybl díjas építész, a bírálóbizottság társelnöke. „Ezzel szemben a nyertes tervpályázatok nyitott, befogadó épületeket ábrázolnak […], a Napur Architect Kft. például az épületegyütteshez egy reneszánsz kertet képzelt el, amellyel képes megidézni az emberközpontúságot.” Fontosnak tartjuk tehát kiemelni, hogy a mostani, szocializmusban emelt, katonai objektumra emlékeztető betonmonstrum soha nem illeszkedett a Gellért-hegy látképébe, és rombolta a történelmi épületekkel tarkított budapesti látképet. Éppen ezért döntött úgy a bírálóbizottság is, hogy a magyar építészeti hagyományokhoz illeszkedő tervpályázatot támogatja, amely szervesen illeszkedik a világörökségi látképbe. Erről Csány Éva, I. kerületi főépítész is nyilatkozott. Szerinte a tervek egyediek és magas színvonalon születtek, így a megvalósuló koncepció mindenképpen méltó otthona és központja lehet majd a magyar tehetséggondozás ügyének. Kifejtette, a szép tető látványa, a cserepek befogadhatóbbá tesznek egy épületet, nem a magasságot növelik elsősorban. „Én azt nem tartom bajnak, ha nem simul bele a környezetébe az épület, hanem meg akarja mutatni magát távolról is.” – tette hozzá a főépítész.

Jelentősen nagyobb lesz a mindenki számára nyitott zöld terület_ Ha megtekintjük az MCC régi épületegyüttesét, a kopárság, a ridegség, a kommunizmus sebei köszönnek vissza, az MCC-nek pedig éppen az a célja, hogy egy mindezzel ellentétes központot hozzon létre. A munkásőrség egykori székhelyét egy olyan épület fogja felváltani, amelyet kívül-belül az igényesség jellemez, és nem utolsó sorban bővelkedik a zöldterületekben. A mostani két épület helyett ugyanis csak egy, a nagyobbikkal közel azonos alapterületű fog állni a telken, így a mostaninál jóval kiterjedtebb lesz a zöldfelület. A központot körülvevő parkot pedig nemcsak dolgozóink és diákjaink használhatják, hanem mindenki számára nyitott lesz. A nyertes Napur Architect Kft. tervpályázata a bírálóbizottság szerint […] „erős, egyedi, szinte meseszerű módon közelíti meg a tartalmat, környezetét mesekertszerű kárpát-medencei utalásokkal szövi át. Homlokzatképzése, látványai magas színvonalon kidolgozottak. A „C” formájú campus egyszerre befogadó, nyitott, zárt, mégis erőt sugároz.”