Struktúrák elé

Idővonal
2010
Állapot
Gondolat

Struktúrák elé

1. A tónus megjelenése szellemi ködösítés, az egy vonalas technika egyenes beszéd.

2. A vonalfolytonosság hajlékonyság , a szálakra osztott merevség.

3. Minden rajz önmagáért születik, csak eltulajdonítják készítőik.

4. A papíron rögzített gondolat nem rajz, a rajz az, ami megelőzi a gondolkodást.

5. A rajz nem pontosítja kifejező rendszerünk, hanem átminősíti a nyelvi fogalmakat.

6. A rajzban a vonal önmeghatározásért harcol, de csak a vonalak között keletkező tér számít.

7. A kereső vonalak mindig messze kerülik egymást a rajzban, a rajzon belül indítanak egy új rajzot.

8. A rajz kifejezésmódjait lehet tanulni, de a rajz léptékét csak emberi tartás adhatja.

9. A rajzi szemléletet életkoronként össze kell tépni, ha nem tesszük, a következő korszak már csak tónusozza.

10. Minden rajz sorsa azon a helyen dől el, ahol a toll a papírt először érinti.

11. A rajz energia, a gondolatmegelőző erők váza.

12. A gondolatot mindig egy érzés előzi meg, ezt ragadja meg a pillanat időtlenségében a vonal.

13. Az egyvonalas rajz megszabadít a szellemi kinövésektől, az összpontosítás lángjában ítélőképességre nevel.

14. Amikor a rajzsűrűség túllépi a jelentéshordozó tartalmat, értéktelenné válik.

15. A vonal egyik vége a vágy, a másik végé az értelem.

16. A valódi rajz a lap minden irányából olvasható, tartalma maga a végtelen megismerés.

17. A vonalrajz élesíti a belső látást, kontúrozza az elme fényét.

18. Ha elvesszük a vonalat az építészettől, költészetté bomlik.

 

Ferencz Marcel

BORDERLINE architecture “BEFORE STRUCTURES” 2010
/DEBRECENI EGYETEM PUBLIKÁCIÓS DÍJ_2011/