2014 _Budapest-Déli pályaudvar fejlesztési javaslat
Városépítészeti, építészeti koncepció

20.000m2

Építészet,városépítészet:
Ferencz Marcel
Détári György

Render:
Napur Architect

Gondolatrajz

látkép

„Új Kulturális körsétány”  Lánchíd – Sikló – Budavár – Új Közlekedési Múzeum – Citadella – Gellért-hegy  – Szabadság híd-Váci utca

A Közlekedési Múzeum mint kulturális átkötő sétány Budavár-Citadella felé elsősorban városstratégiai eszköz.

A Várhegy kultúrtörténeti léptékéhez méltó technológiatörténeti vonulatot alkotva kapcsolódik be a város életébe.

A múzeum térbeli programja a Déli pályaudvar területén a völgy keleti kontúrja mentén húzódik végig, összekapcsolva-összeszőve a vasút által elszakított városrészeket.

A múzeum nem csak tartalmában hanem a szó egyezrű értelmében is egy átközlekedő “városszerkezeti-HÍD” az égtáj minden irányába.

Elnyúló fénylő homlokzatával önmagában is egy természetes kiállító felület.

Életteret generáló zöldfelületeivel rejtett parkoló felületeivel kezelni képes a terület XXI. századi jövőképét.

A program ütemezhető, indító eleme a beépítési vonalmentén tetszés szerint bárhonnan megindítható.


1-ábra: Vizsgált célterület  (beépítési kontúr-helyszínrajz)

Tervezési terület
Vizsgált célterület
mérete:                                                                                 140 000m2 kerülete: I. kerület határos kerületek: XII. és XI. kerület

Fejlesztési ütemek:

 1. I. Közlekedési Múzeum:                                                                        35 000 m2

időszaki 1000m2
konferenciaterem-irodák 6000m2
csúcstechnika 2000m2
űrhajózás  500m2
repülés  6000m
autómobil  2000m2
motorkerékpár 2000m
hajózás  2000m2
vasúti modellek  2000m
városi vasúti  1000m2
ipartechnológia 2000m
raktárak, szerviz terek 4000m2

 1. II.            Szabadtéri kiállítópark mérete:                                                60 000m2
 2. III.            Városi fórumtér – és METRÓ állomás mérete:                         10 000m2
 3. IV.            Városi Zöldfelület – pihenő parkok mérete:                            70 000 m2
 4. V. P+R parkoló térszín alatti területe:                                                          40 000m2
 1. VI. Kötöttpályás történelmi és városi járatok
 2. VII. Városszöveti átkötő utak és sétányok
 3. VIII. Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella

2-ábra: Beépítési rajz (beépítési kontúr-helyszínrajz)

A Déli pályaudvar 1.5 km hosszúságban elnyúló területén meg kell keresni azt a beépítési módot, amely lehetővé teszi az időben közép és hosszú távú múzeumtelepítési stratégiát.

Városszerkezeti összefüggések: A völgyben elhúzódó terület keleti és nyugati peremein nagy támfalakkal, szintugrással izolált a városi élettől, kapcsolódó úthálózata a nagy forgalmi átkelőkre korlátozódik. Az elzártságból adódóan a peremterületek érintkező lakóterületei elhanyagoltak. A mai napig parlagon heverő értékes városi területek funkcionálisan kiaknázatlanok és megoldást várnak a mindenkori fejlesztéstől. A fejlesztés építészeti kialakítása tehát megköveteli a teljes területre vonatkozó térbeliség átgondolását.

Telepítési stratégia: Egy elnyúló a telek területén a pályaudvar sínrendszerét követő hosszanti „szalag” épületforma elhelyezése sok előnnyel járhat. A bemutatott válasz egy jövőbeli területfejlesztési koncepcióhoz számos lehetőséget kínál mind beruházási mind financiális ütemezhetőség kérdésében.

 1. I. Fejlesztési ütem:

Közlekedési Múzeum épülete

(Budapest-Déli pályaudvar zavartalan üzemelése alatt)

II.-VIII:  Fejlesztési ütem:

A Múzeum épület városszöveti kiegészítő elemei megépülnek mint P+R, konferencia és városi fórumterek, szabadtéri múzeumi kiállítóterek, városi sétányok, átkötő utak, kötöttpályás történelmi és városi járatok (Budapest-Déli pályaudvar funkcionális átrendezése részbeni kiváltása után)

 1. I. Közlekedési Múzeum 35 000m2

Közlekedési Múzeum tervezési programja: Alapterületi igény egy 35 000 m2 –es épületegyüttes elhelyezése.  A tervezési program nagysága, területigénye alkalmas egy 1400 folyóméter hosszú 12m széles traktusmélységű szalagszerű épülettest megtöltésére. A létrejövő épület a múzeum tematikus programtereit térsorolással fogadja magába.  Tartalma a Metro állomástól indulva: időszaki kiállítótér fejépület (átépített metróállomás és jelenlegi Déli pályaudvari fejépület helyén), konferencia és adminisztráció (jelenlegi Máv irodaház rekonstrukció), csúcstechnika, űrhajózás, repülés, autómobil, motorkerékpár, hajózás, vasúti modellek, városi vasúti, ipartechnológiai kiállítóterek sora. Kiegészítő térként elhelyezésre kerülnek raktárak, szerviz terek, lépcsőházak.  A térsor alkalmas a funkciók flexibilis átrendezhetőségére.

3-ábra: Funkció elrendezési séma (alaprajz)

4-ábra: Jellemző metszetek (működési modell séma)

Működés: A szalagszerű épülettest egy egységes geometriában végigvonuló lábakra állított szerkezet. A lábak 6 m magasságban szabadon tartják a pályaudvar rendező jelenlegi tereit, így a jelenlegi funkció zavartalan működőképes marad átépítéséig, esetleges részbeni, vagy teljes kivonulásáig.

A lábak által kiemelt szerkezeten szalagszerűen elnyúló épület múzeumi funkciói kapnak helyet. A nagy belmagasságú egységes metszetű kiállító terület közel 15-20m belmagassággal, nagy műtárgyak befogadására alkalmas tér. A múzeum belső terei egybefüggőek, lehetővé téve a látogatói áramlást északról délre és délről északra. A bemutatás eszközei lehetnek a mozgójárda, vagy múzeumi történeti kisvasút eszközei, melyek használatával a másfél kilométer hosszúságú múzeumi program különleges élményként bemutatható. (4-ábra: Jellemző metszetek)

Több mint múzeum: Az épület szerves részét képezi a városi gyalogos közlekedésnek „szalagszerű”, „közlekedési út” jellege miatt. Az épület maga is egy fedett városi közlekedő, vagy passzázs. A múzeumi funkció így társul a valós mindennapi használat igényével. Az átjárható létesítmény így nyer abszolút városi használatot. Ez a képesség teszi lehetővé a távlati fejlesztések további ütemeit. A múzeum program elnyúló épületén kialakuló átjárók, ki-behajtók, városi ingerpontok, pihenőparkok P+R parkolók mind-mind a hosszú távú használhatóság zálogai.

Építési ütemek: A fejlesztés első lépése a területen lévő MÁV irodaház rekonstrukciója, és épülettömegének javaslat szerinti déli irányba való ütemezett folytatása.

A fejlesztés a pályaudvar sínhálózata és a telekhatár közötti értéktelen területre tervezett amely a zavartalan jelenlegi funkcionális működést is biztosítja. (5-ábra: Múzeumtechnológiai funkcionális ütemezhetőség)

A fejlesztés szakaszosan haladhat a völgy teljes hosszában. Amennyiben a szalag szerű létesítmény kialakítása esetenkénti időbeli beruházási akadályokba ütközik, úgy a szalag építés szakaszai egymástól térben elszakadhatnak időlegesen.  Adott esetben a jelen fejlesztés tartalmi elemein túl új akár további városi funkcióval gazdagodhatnak.

A Déli pályaudvari fejépület és a METRÓ állomás újrafogalmazásának kérdése, annak jövőbeli áttervezése a megkezdett fejlesztés részévé integrálható, vagyis a szalag karakterű Közlekedési Múzeum Ikonikus fejépületévé átalakítható.

Az egyes belső ütemek képesek egyidejű megvalósításra P+R parkoló kialakításával, vagy pihenő parkok létrehozásával térbeli kialakításuk révén.

5-ábra: Múzeumtechnológiai funkcionális ütemezhetőség

II.            Szabadtéri kiállítópark 60 000m2
A múzeum megvalósulása után is kialakítható a távlatos szabadtéri kiállítóterek sora. Az eredeti sínrendszer magasságában azok részbeni felhasználásával átalakításával készül. Szervesen kapcsolódik a múzeum tematikai programjához, de a városi sétautak, pihenő parkok hálózatához is. (6-ábra: Szabadtéri kiállítópark területek)

6-ábra: Szabadtéri kiállítópark területek

III.            Városi fórumtérés METRÓ állomás 10 000m2
A fejépület és a METRÓ állomás újrafogalmazásának kérdése, annak jövőbeli áttervezése a megkezdett fejlesztés részévé képes válni. A Metró állomás , az új Közlekedési Múzeum, a pályaudvar megmaradó területein kialakítandó történeti és helyi járatok, valamint a reprezentatív nemzetközi járatok együttese városi fórumteret kíván, amely méltó indítópontja a Közlekedési Múzeumnak is. (7-ábra: Városi fórumtér – és METRÓ állomás)


7-ábra: Városi fórumtér – és METRÓ állomás

IV.            Városi Zöldfelületpihenő parkok 70 000 m2
Az új Közlekedési Múzeum tetején létrejövő zöld PANORÁNA sétány mellett a pályaudvar sínrendszerének rekonstrukciója után a kiegészítő múzeumi és városi funkciók térfedéseként zöldtetővel és aktív zöldfelülettel készülnek. A zöld parkok határai a tervezett városi átkötő sétányok, gyalog és kerékpárutak mentén azok tömbjei között alakulnak ki. (4-ábra: Jellemző metszetek, 8-ábra:  Városi Zöldfelület – pihenő parkok)

8-ábra:  Városi Zöldfelület – pihenő parkok

V. P+R parkolók 40 000m2
Az új Közlekedési Múzeum valamint a terület és a városi parkoló kapacitások javítására P+R parkoló kialakítása javasolt. A P+R parkolók ideálisan nem terep alá, hanem terep felett a meglévő terepadottságok „völgykitöltő” áthidalására épülnek. Fedetten a városi gyalogutakhoz kapcsolódó zöld pihenőparkokkal lezárva. A méretüknél fogva nem csak a célterület kiszolgálására alkalmasak, hanem mint városi szolgáltatás egyéb közlekedésfejlesztési kérdéseket is kiszolgálnak. (4-ábra: Jellemző metszetek, 9-ábra:  P+R parkoló)

9-ábra:  P+R parkoló

VI. Kötöttpályás történelmi és városi járatok
Az új Közlekedés Múzeum mellet megmarad az eredeti funkció emelt szolgáltatású a pályaudvari funkcióval. A pályaudvar  megmaradó fejlesztési területein kialakítandó történeti és helyi járatok, valamint a reprezentatív nemzetközi járatok együttese indul a tervezett városi fórumtér irányából. (10-ábra:  Kötöttpályás történelmi és városi járatok)

10-ábra:  Kötöttpályás történelmi és városi járatok

VII. Városszöveti átkötő utak és sétányok

A  tervezett múzeumi szalagépületet átszőve létrejönnek azok a jelenleg  hiányzó gyalogutak, és közlekedési utak melyek egészségesen átkötik a két kerület területeit. A hálózatok észak déli irányban a múzeum épületén belül és tetején alakulnak ki, kelet nyugati irányban azt átszőve. Az említett  egyéb városi kiegészítő funkciók kapcsolatait is ezen hálózat hivatott a város vérkeringésébe kapcsolni. A hálózat a garancia arra, hogy a mai elhanyagolt területek újra értékké, a helyi lakosság által is értékelhető emberi környezetté emelkedjenek. (11-ábra:  Városszöveti átkötő utak és sétányok)

11-ábra:  Városszöveti átkötő utak és sétányok

VIII. Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella

A kiállító tér teteje egy városi PANORÁMA sétány észak déli irányban összekötve a két városrészt. II. fejlesztési ütemben híddal kapcsolható a Vérmező felett a Budavár kulturtörténeti vonulatához, valamint sétánnyal a gellérthegyi turisztikai pontokhoz.

A Budai várhegy vonulata a PANORÁMA sétány kialakításával új dimenzióból ismerhetjük meg. Az Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella vonala a kikapcsolódás helye, városi attrakció. A Panoráma sétányon való közlekedés lehetővé teszi a távlati fejlesztési ütemekben megvalósuló átkötő sétányok pihenőparkokhoz való fel és lejutást a múzeum érintésével és anélkül is. (12-ábra:  Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella)
12-ábra:  Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella

2014 _Budapest-Déli pályaudvar fejlesztési javaslat
Városépítészeti, építészeti koncepció

20.000m2

Építészet,városépítészet:
Ferencz Marcel
Détári György

Render:
Napur Architect

Gondolatrajz

látkép

„Új Kulturális körsétány”  Lánchíd – Sikló – Budavár – Új Közlekedési Múzeum – Citadella – Gellért-hegy  – Szabadság híd-Váci utca

A Közlekedési Múzeum mint kulturális átkötő sétány Budavár-Citadella felé elsősorban városstratégiai eszköz.

A Várhegy kultúrtörténeti léptékéhez méltó technológiatörténeti vonulatot alkotva kapcsolódik be a város életébe.

A múzeum térbeli programja a Déli pályaudvar területén a völgy keleti kontúrja mentén húzódik végig, összekapcsolva-összeszőve a vasút által elszakított városrészeket.

A múzeum nem csak tartalmában hanem a szó egyezrű értelmében is egy átközlekedő “városszerkezeti-HÍD” az égtáj minden irányába.

Elnyúló fénylő homlokzatával önmagában is egy természetes kiállító felület.

Életteret generáló zöldfelületeivel rejtett parkoló felületeivel kezelni képes a terület XXI. századi jövőképét.

A program ütemezhető, indító eleme a beépítési vonalmentén tetszés szerint bárhonnan megindítható.


1-ábra: Vizsgált célterület  (beépítési kontúr-helyszínrajz)

Tervezési terület
Vizsgált célterület
mérete:                                                                                 140 000m2 kerülete: I. kerület határos kerületek: XII. és XI. kerület

Fejlesztési ütemek:

 1. I. Közlekedési Múzeum:                                                                        35 000 m2

időszaki 1000m2
konferenciaterem-irodák 6000m2
csúcstechnika 2000m2
űrhajózás  500m2
repülés  6000m
autómobil  2000m2
motorkerékpár 2000m
hajózás  2000m2
vasúti modellek  2000m
városi vasúti  1000m2
ipartechnológia 2000m
raktárak, szerviz terek 4000m2

 1. II.            Szabadtéri kiállítópark mérete:                                                60 000m2
 2. III.            Városi fórumtér – és METRÓ állomás mérete:                         10 000m2
 3. IV.            Városi Zöldfelület – pihenő parkok mérete:                            70 000 m2
 4. V. P+R parkoló térszín alatti területe:                                                          40 000m2
 1. VI. Kötöttpályás történelmi és városi járatok
 2. VII. Városszöveti átkötő utak és sétányok
 3. VIII. Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella

2-ábra: Beépítési rajz (beépítési kontúr-helyszínrajz)

A Déli pályaudvar 1.5 km hosszúságban elnyúló területén meg kell keresni azt a beépítési módot, amely lehetővé teszi az időben közép és hosszú távú múzeumtelepítési stratégiát.

Városszerkezeti összefüggések: A völgyben elhúzódó terület keleti és nyugati peremein nagy támfalakkal, szintugrással izolált a városi élettől, kapcsolódó úthálózata a nagy forgalmi átkelőkre korlátozódik. Az elzártságból adódóan a peremterületek érintkező lakóterületei elhanyagoltak. A mai napig parlagon heverő értékes városi területek funkcionálisan kiaknázatlanok és megoldást várnak a mindenkori fejlesztéstől. A fejlesztés építészeti kialakítása tehát megköveteli a teljes területre vonatkozó térbeliség átgondolását.

Telepítési stratégia: Egy elnyúló a telek területén a pályaudvar sínrendszerét követő hosszanti „szalag” épületforma elhelyezése sok előnnyel járhat. A bemutatott válasz egy jövőbeli területfejlesztési koncepcióhoz számos lehetőséget kínál mind beruházási mind financiális ütemezhetőség kérdésében.

 1. I. Fejlesztési ütem:

Közlekedési Múzeum épülete

(Budapest-Déli pályaudvar zavartalan üzemelése alatt)

II.-VIII:  Fejlesztési ütem:

A Múzeum épület városszöveti kiegészítő elemei megépülnek mint P+R, konferencia és városi fórumterek, szabadtéri múzeumi kiállítóterek, városi sétányok, átkötő utak, kötöttpályás történelmi és városi járatok (Budapest-Déli pályaudvar funkcionális átrendezése részbeni kiváltása után)

 1. I. Közlekedési Múzeum 35 000m2

Közlekedési Múzeum tervezési programja: Alapterületi igény egy 35 000 m2 –es épületegyüttes elhelyezése.  A tervezési program nagysága, területigénye alkalmas egy 1400 folyóméter hosszú 12m széles traktusmélységű szalagszerű épülettest megtöltésére. A létrejövő épület a múzeum tematikus programtereit térsorolással fogadja magába.  Tartalma a Metro állomástól indulva: időszaki kiállítótér fejépület (átépített metróállomás és jelenlegi Déli pályaudvari fejépület helyén), konferencia és adminisztráció (jelenlegi Máv irodaház rekonstrukció), csúcstechnika, űrhajózás, repülés, autómobil, motorkerékpár, hajózás, vasúti modellek, városi vasúti, ipartechnológiai kiállítóterek sora. Kiegészítő térként elhelyezésre kerülnek raktárak, szerviz terek, lépcsőházak.  A térsor alkalmas a funkciók flexibilis átrendezhetőségére.

3-ábra: Funkció elrendezési séma (alaprajz)

4-ábra: Jellemző metszetek (működési modell séma)

Működés: A szalagszerű épülettest egy egységes geometriában végigvonuló lábakra állított szerkezet. A lábak 6 m magasságban szabadon tartják a pályaudvar rendező jelenlegi tereit, így a jelenlegi funkció zavartalan működőképes marad átépítéséig, esetleges részbeni, vagy teljes kivonulásáig.

A lábak által kiemelt szerkezeten szalagszerűen elnyúló épület múzeumi funkciói kapnak helyet. A nagy belmagasságú egységes metszetű kiállító terület közel 15-20m belmagassággal, nagy műtárgyak befogadására alkalmas tér. A múzeum belső terei egybefüggőek, lehetővé téve a látogatói áramlást északról délre és délről északra. A bemutatás eszközei lehetnek a mozgójárda, vagy múzeumi történeti kisvasút eszközei, melyek használatával a másfél kilométer hosszúságú múzeumi program különleges élményként bemutatható. (4-ábra: Jellemző metszetek)

Több mint múzeum: Az épület szerves részét képezi a városi gyalogos közlekedésnek „szalagszerű”, „közlekedési út” jellege miatt. Az épület maga is egy fedett városi közlekedő, vagy passzázs. A múzeumi funkció így társul a valós mindennapi használat igényével. Az átjárható létesítmény így nyer abszolút városi használatot. Ez a képesség teszi lehetővé a távlati fejlesztések további ütemeit. A múzeum program elnyúló épületén kialakuló átjárók, ki-behajtók, városi ingerpontok, pihenőparkok P+R parkolók mind-mind a hosszú távú használhatóság zálogai.

Építési ütemek: A fejlesztés első lépése a területen lévő MÁV irodaház rekonstrukciója, és épülettömegének javaslat szerinti déli irányba való ütemezett folytatása.

A fejlesztés a pályaudvar sínhálózata és a telekhatár közötti értéktelen területre tervezett amely a zavartalan jelenlegi funkcionális működést is biztosítja. (5-ábra: Múzeumtechnológiai funkcionális ütemezhetőség)

A fejlesztés szakaszosan haladhat a völgy teljes hosszában. Amennyiben a szalag szerű létesítmény kialakítása esetenkénti időbeli beruházási akadályokba ütközik, úgy a szalag építés szakaszai egymástól térben elszakadhatnak időlegesen.  Adott esetben a jelen fejlesztés tartalmi elemein túl új akár további városi funkcióval gazdagodhatnak.

A Déli pályaudvari fejépület és a METRÓ állomás újrafogalmazásának kérdése, annak jövőbeli áttervezése a megkezdett fejlesztés részévé integrálható, vagyis a szalag karakterű Közlekedési Múzeum Ikonikus fejépületévé átalakítható.

Az egyes belső ütemek képesek egyidejű megvalósításra P+R parkoló kialakításával, vagy pihenő parkok létrehozásával térbeli kialakításuk révén.

5-ábra: Múzeumtechnológiai funkcionális ütemezhetőség

II.            Szabadtéri kiállítópark 60 000m2
A múzeum megvalósulása után is kialakítható a távlatos szabadtéri kiállítóterek sora. Az eredeti sínrendszer magasságában azok részbeni felhasználásával átalakításával készül. Szervesen kapcsolódik a múzeum tematikai programjához, de a városi sétautak, pihenő parkok hálózatához is. (6-ábra: Szabadtéri kiállítópark területek)

6-ábra: Szabadtéri kiállítópark területek

III.            Városi fórumtérés METRÓ állomás 10 000m2
A fejépület és a METRÓ állomás újrafogalmazásának kérdése, annak jövőbeli áttervezése a megkezdett fejlesztés részévé képes válni. A Metró állomás , az új Közlekedési Múzeum, a pályaudvar megmaradó területein kialakítandó történeti és helyi járatok, valamint a reprezentatív nemzetközi járatok együttese városi fórumteret kíván, amely méltó indítópontja a Közlekedési Múzeumnak is. (7-ábra: Városi fórumtér – és METRÓ állomás)


7-ábra: Városi fórumtér – és METRÓ állomás

IV.            Városi Zöldfelületpihenő parkok 70 000 m2
Az új Közlekedési Múzeum tetején létrejövő zöld PANORÁNA sétány mellett a pályaudvar sínrendszerének rekonstrukciója után a kiegészítő múzeumi és városi funkciók térfedéseként zöldtetővel és aktív zöldfelülettel készülnek. A zöld parkok határai a tervezett városi átkötő sétányok, gyalog és kerékpárutak mentén azok tömbjei között alakulnak ki. (4-ábra: Jellemző metszetek, 8-ábra:  Városi Zöldfelület – pihenő parkok)

8-ábra:  Városi Zöldfelület – pihenő parkok

V. P+R parkolók 40 000m2
Az új Közlekedési Múzeum valamint a terület és a városi parkoló kapacitások javítására P+R parkoló kialakítása javasolt. A P+R parkolók ideálisan nem terep alá, hanem terep felett a meglévő terepadottságok „völgykitöltő” áthidalására épülnek. Fedetten a városi gyalogutakhoz kapcsolódó zöld pihenőparkokkal lezárva. A méretüknél fogva nem csak a célterület kiszolgálására alkalmasak, hanem mint városi szolgáltatás egyéb közlekedésfejlesztési kérdéseket is kiszolgálnak. (4-ábra: Jellemző metszetek, 9-ábra:  P+R parkoló)

9-ábra:  P+R parkoló

VI. Kötöttpályás történelmi és városi járatok
Az új Közlekedés Múzeum mellet megmarad az eredeti funkció emelt szolgáltatású a pályaudvari funkcióval. A pályaudvar  megmaradó fejlesztési területein kialakítandó történeti és helyi járatok, valamint a reprezentatív nemzetközi járatok együttese indul a tervezett városi fórumtér irányából. (10-ábra:  Kötöttpályás történelmi és városi járatok)

10-ábra:  Kötöttpályás történelmi és városi járatok

VII. Városszöveti átkötő utak és sétányok

A  tervezett múzeumi szalagépületet átszőve létrejönnek azok a jelenleg  hiányzó gyalogutak, és közlekedési utak melyek egészségesen átkötik a két kerület területeit. A hálózatok észak déli irányban a múzeum épületén belül és tetején alakulnak ki, kelet nyugati irányban azt átszőve. Az említett  egyéb városi kiegészítő funkciók kapcsolatait is ezen hálózat hivatott a város vérkeringésébe kapcsolni. A hálózat a garancia arra, hogy a mai elhanyagolt területek újra értékké, a helyi lakosság által is értékelhető emberi környezetté emelkedjenek. (11-ábra:  Városszöveti átkötő utak és sétányok)

11-ábra:  Városszöveti átkötő utak és sétányok

VIII. Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella

A kiállító tér teteje egy városi PANORÁMA sétány észak déli irányban összekötve a két városrészt. II. fejlesztési ütemben híddal kapcsolható a Vérmező felett a Budavár kulturtörténeti vonulatához, valamint sétánnyal a gellérthegyi turisztikai pontokhoz.

A Budai várhegy vonulata a PANORÁMA sétány kialakításával új dimenzióból ismerhetjük meg. Az Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella vonala a kikapcsolódás helye, városi attrakció. A Panoráma sétányon való közlekedés lehetővé teszi a távlati fejlesztési ütemekben megvalósuló átkötő sétányok pihenőparkokhoz való fel és lejutást a múzeum érintésével és anélkül is. (12-ábra:  Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella)
12-ábra:  Emelt kulturális átkötő sétány „HÍD”  Budavár – Citadella