2013_Liget Budapest

AZ ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLET EGGYÜTTES (MÚZEUMI NEGYED) ELHELYEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT

second place

Architects: FERENCZ Marcel & DÉTÁRI György

Render: Boda Szabolcs

idea 2013

Competition text by hungarian

TERVEZÉSI ALAPGONDOLAT (Pályázati Műleírás)

1 ábra: Múzeumi Negyed Európában egyedülálló Városliget agóra

A Múzeumi Negyed Európában egyedülálló Városliget agórává kell emelkedjen, ahol a vendéget a kultúra a szó szoros értelmében körbeöleli. Az ölelő atavisztikus forma a védelem nyugalom és harmonikus horizontális szépség szimbóluma. A művészetek bölcsője kiválóan kommunikál a pesti városszövettel, elválasztja és kapcsolja is egyben hozzá. (melléklet 1. ábra)

A gyűrű minden további szellemi koncepció alapja tud lenni. Kulturális, pihenő, gasztronómiai túraútvonalakat rejt magában. A városi tömegközlekedés földalatti vonala megkíséri a térfalat és szervesen bekapcsolja az együttest az európai és fővárosi vérkeringésbe. A liget lombjai alatt hullámzó épülettömeg nappal nyugodt, este pedig élettel teli, megvilágítva az egész városligeti negyedet. A vízió a milleneumi szándékhoz hasonlatosan szimbólummá emeli a város tájat, jelezve itt a kultúra paradicsoma.

A beépítési javaslat a liget korai történeti elképzeléseihez kapcsolódik, a tervezett épületkontúr tisztán követi az egykoron ligetet peremező védfasor helyzetét. A lágy természetes beavatkozás reményeink szerint szerves folytatásává válna eleink szándékának.

VÁROSSZERKEZETI ÉS BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓ

VÁROSSZERKEZETI KARAKTER A Városliget városszerkezeti karaktere merőben eltérő a pesti városszöveti struktúrától. A várostörténeti alapgondolat mentén haladva a beépítés is ezen eszme történeti folytonosságából kell fakadjon. A két eltérő struktúra találkozása determinálja a városépítészeti magatartást melynek követése a pályázat lényege. (melléklet 2,3 ábra)

2 ábra: A Városliget városszerkezeti karaktere a raszter

3 ábra: A Városliget eltérő városszerkezeti karaktere a hullámzás

FÖLDSZINTES KERETES BEÉPÍTÉS A Városligetet övező főutak mentén található térfalak ismétlése velük azonos magasságban visszafordíthatalan városképi rombolással járna. A szoborszerű városépítészeti elhelyezés a Városliget zöldfelületében pedig a rendezetlenség további elemeként jelentkezne. Ennek megfontolásából jut el a pályamű a FÖLDSZINTES keretes beépítés javaslatához. Mindezt igazolják azok a történeti rajzok, ahol a zöldfelületi kontúrokban világosan látszik, hogy a ligetet peremező védfasor pontosan a leválást a keretezést szolgálta a hajdani szándék szerint is a pesti városszöveti struktúráról. (melléklet 4,5 ábra)

4 ábra: A Városliget korabeli rajza

5 ábra: A ligetet peremező védfasor pontosan a leválást a keretezést szolgálta a hajdani szándék szerint is a pesti városszöveti struktúrárólegyben kijelöli a beépítés irányát

PAVILONOS LOMBKORONA SZILUETT TÉRFAL A Liget kapuzata városképi jelentőségű mozzanat. Az építmény integrálódik a lombos fás környezet ZÖLD TÉRFALÁBA. A pályamű ennek a magatartásformának a kiterjesztésével kíván megoldást adni a térmetszet kérdésében. A tervezett épületegyüttes – hasonlatosan a ligetet peremező hajdani kapuzati épülethez – beleolvad a természeti tájba, és épületmagasságával a liget lombkoronáinak magasságában marad, mintegy megköveti a természetes sziluettet. Az épület áttört és a facsoportokat integráló transzparens jellegéből fakadóan a XXI századi NYITOTT múzeum egyedülálló városi térfal mintázatát adva. (melléklet 6,7,8 ábra)

6 ábra: A kapuzat korabeli rajza

7 ábra: Pavilonos lombkorona sziluett térfal

8 ábra: NYITOTT múzeum

TÉRRENDSZER

VÁROSLIGET AGÓRA Az épületek egyetlen építészeti elemként karolják körbe a LIGET-et. A negyed-szerűséget az egységes téri helyzet és építészeti megjelenés biztosítja, maga LIGET válik múzeumi negyeddé, melynek belső udvara a LIGET zöldfelülete. Az épület összefüggő acél szerkezetű teteje alatt üveg falú pavilonként létesülnek az egyes múzeumi egységek, amelyeken belül önálló zárt testekben kapnak helyet a kiszolgáló funkciók úgy mint időszaki raktárak, installációs kis műhelyek, ruhatárak, mellékhelyiségek és gépészeti elosztó terek. A FÖLDSZINTES, transzparens kialakítású épületrendszert áthatja a liget növényzete. A szerkezet körülöleli a fák törzsét, zöld bevilágító udvarokat hozva létre a nagy mélységű térben. A transzparens térelhatárolás és a fák jelenléte azt a hatást kelti, mintha a LIGET-ben sétálva egy ÉLŐ MÚZEUMBAN szemlélnénk a műveket. (melléklet 18. ábra)

18 ábra: ÉLŐ MÚZEUM és a LIGET mint Múzeumnegyed

FÖLDSZINTESSÉG A Földszintesség nagyon fontos a múzeumok életében, mert a látogatottságot sokszorozza, hogy közvetlen természeti környezethez, pihenő és vendéglátó terekhez kapcsolódnak. A sétautakat terepszinten követő múzeumi élménykiállítások korszellemében a kulturális tárlatok anyaga nagyközönséghez a legtermészetesebb és legközvetlenebb módon képes eljutni. (melléklet 19. ábra)

19 ábra: FÖLDSZINTES MÚZEUM és a kulturális tárlatok korszelleme

AGÓRA ÉS A MÚZEUMOK LÁNCOLATA A kulturális agóra lelke a LIGET pereme mentén kulturális identitást adó módon sorakozó múzeumok. A kulturális láncolat egysége a városszerkezet mentén sorrendben: (melléklet 9. ábra)

9 ábra: VÁROSLIGET AGÓRA ÉS A MÚZEUMOK LÁNCOLATA

 • Múzeumi Negyed Irodaház / alatta P+R -3 szinten
 • Állatkert (és fejlesztései)
 • Szépművészeti Múzeum
 • Műcsarnok
 • (Turisztikai információ és múzeumvezetés)
 • Új Nemzeti Galéria / alatta integrált múzeumtechnológiai terek -1 szinten
 • Néprajzi Múzeum-Magyar Építészeti Múzeum –
 • Magyar Fotográfiai Múzeum
 • Közlekedési Múzeum (és fejlesztései)
 • (Tudás és élményközpont)
 • Magyar Zene Háza

INTEGRÁLT MÚZEUMI NEGYED ADMINISZTRÁCIÓ és ÜZEMELTETÉS A Múzeumi Negyed egyetlen szervezeti egységként működve központi adminisztrációval rendelkezik a P+R parkolóhoz kapcsolódóan az állatkerti fejlesztési területen. A központi múzeumtechnológiai, karbantartó, üzemeltető és hosszú távú raktározási egységek a Dózsa György úti szárnyban a -1 szinten kerülnek elhelyezésre. (melléklet 10. ábra)

10 ábra: INTEGRÁLT MÚZEUMI NEGYED ADMINISZTRÁCIÓ és ÜZEMELTETÉS

TURISZTIKAI INFORMÁCIÓ ÉS MÚZEUMVEZETÉS A turista központ a legfrekventáltább helyen a Műcsarnok mellett a Hősök tere közelében kell legyen. Az AGÓRA indítópontja. A fölszinten Információs központ, az emeleten pedig a Múzeumi Negyed vezetősége foglal helyet, rendezvénytérrel, tárgyalókkal, reprezentáns méltó VIP képviselettel.

TUDÁS ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT Az új élményközpont szintén a kéregre szerveződve, részben a Petőfi Csarnok helyén valósul meg, önálló földalatti megállóval, melynek kapacitása igazodik a lökésszerű utasforgalomhoz.

KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM A Közlekedési Múzeum területe népszerűségének és rangjának megfelelően kibővül és egy egységben foglal helyet a repüléstörténeti tárlattal együtt. A milleneumi kiállítás „közlekedésügyi csarnokát” az új épülettest körbeöleli.

GASZTRONÓMIA A gasztronómiai egységek szorosan kapcsolódnak az egyes múzeumok belépési pontjaihoz és a LIGET bejárataihoz pezsgő életet generálva a LIGET új fedett-nyitott közterein. (melléklet 11. ábra)

11 ábra: VÁROSLIGET AGÓRA ÉS A MÚZEUMOK LÁNCOLATA

LIGET LEZÁRÁS A LIGET a Múzeumi Negyed legnagyobb kulturális egységeként zárt rendszerben működik, éjszakára lezárható, határait az új épületegyüttes elemei, valamint az Állatkert és a Városligeti tó jelölik ki. A LIGET éjszakai lezárása növeli a környék közbiztonságát és biztosítja a szociális környezet emelkedését. (melléklet 12. ábra)

12 ábra: Liget zárása

LIGET ÉS A ZAJ A Múzeumi Negyed épületei elválasztják a LIGET összefüggő zöldfelületét a környező utak zajától és forgalmától, ezáltal olyan parkot létrehozva, melyben sétálva a látogató a városon kívül érezheti magát.

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

A LIGET Zöldfelületi rendszere a történeti állapotokhoz tér vissza, a sétautak mentén azok által körbehatárolt fás lombos ligetek megújításra kerülnek. A ligetet peremező épületeken belül elhelyezkedő facsoportok megóvásra kerülnek. Alapvetően a monolitikusan egyben tartott ligeterdő és a peremeken elszórt fatelepítési koncepció a meghatároz, így harmónikus egyensúly tud kialakulni a városépítészei beépítési koncepció és a zöld környezet térplasztikai vonatkozásaiban, ami városképi megjelenésben döntő fontosságú. (melléklet 13. ábra)

13 ábra: Monolitikus ligeterdő és a peremen pontszerű fatelepítési diagram elvi sémája

A LIGET zöldfelületének növelése a pályamű alapvető célja a burkolt felületek csökkentésével, a gépjármű forgalom kitiltásával és a burkolt felületek lélegző kialakításával. (melléklet 14. ábra)

14 ábra: Liget zöldfelületének növelése a fő sétautak aszfaltburkolatainak feltörésével, a Kós Károly sétány zöldítésével

Az egyes tematikus kertek, mint vakok kertje, kártyások kertje az eredeti koncepció figyelembe vételével megújításra kerülnek. A LIGET-be időközben betelepült és mára idegenné vált funkciók megszüntetésre kerülnek. Ilyenek az elkerített sportpályák, üzemeltetési és volt kiállítási területek (Főkert és BNV) . A sportpályák fenntartását a Budapesti Olimpiai Központ közelsége és az ott tervezett fejlesztések nem indokolják.

A LIGET-ben egységes, egyedi burkolati rendszer kialakítása tervezett, egységes megjelenésú utcabútorokkal, és közvilágítással. Felszámolásra kerülnek a felső vezetékek, felszín feletti közmű műtárgyak és egyéb látványzavaró elemek.

A beteg és sérült faállomány cseréje tervezett szem előtt tartva a LIGET eredeti, tájképi kert koncepcióját. A LIGET alapvető funkcionális változásival és a Múzeumi Negyed megépülésével várható a LIGET-en belüli úthálózat átstrukturálódása, amit a park rendezése során rugalmasan követni kell, elkerülve a kitaposott csapások, összképet zavaró kialakulását.

KÖZLEKEDÉSI RENDSZER

FÖLDALATTI PROGRAM A közlekedési rendszer gerincét az új M1/A metróvonal jelenti. A múzeumi negyed feltárása tömegközlekedéssel erre a vonalra és állomásaira szerveződik. Az M1/A viszonylat a Hősök tere megálló után válik ki az M1 vonalból és a Dózsa György út, Ajtósi Dürer sor, Hermina útvonalon halad kéregvezetésben az útpálya alatt. (melléklet 15. ábra)

15 ábra:Tervezett M1/A viszonylat diagramja

Az új megállók rendre: Városligeti fasor, Damjanich utca, Cházár András utca, Stefánia út, Hermina út, Erzsébet királyné útja, Bethesda utca. Az állomások a vonal jellegének megfelelő 350-450 m távolságban helyezkednek el. Az M1 és M1/A vonal közös szakaszán megmarad a járművek követési ideje, míg a forgalmi igényeknek megfelelően oszlik meg a szétváló szakaszon. A közös vonal a Mexikói úti végállomás és a Széchenyi fürdő megálló között új megállóval bővül kapcsolatot biztosítva a P+R parkolóházzal és a Múzeumi negyed új igazgatási központjával. Az új megálló a jelenleginél jobb és közbiztonsági szempontból is előnyösebb kapcsolatot biztosít az 1-es villamossal. Az M1/A viszonylat menetideje a több állomásból kifolyólag 10-12 perccel lesz hosszabb az M1 vonalénál, míg a közös szakaszon beiktatott állomás hozzávetőleg 2 perccel növeli meg a menetidőt.

Az M1/A vonal a LIGET és a Múzeumi negyed egyenletes feltárásán túl, a LIGET közvetlen környezetének közlekedési kapcsolatait is javítja, felértékelve a környező területeket. Olyan fontos meglévő intézmények kapnak gyorsabb és akadálymentes elérhetőséget a belváros irányából, mint a Vakok Intézete, a Bethesda Gyermekkórház, az ELTE kollégiumi tömb, a Honvéd Kulturális Központ és nem utolsó sorban a megújuló Petőfi Csarnok. A metróvonal a kis követési időből, jobb akadálymentesíthetőségből, nagyobb kapacitásból adódó forgalmi komforttal elősegíti a belvárosi turisztikai terület és a Múzeumi negyed intenzív kapcsolatát. A turista csoportok egy járművel közösen tudnak utazni és a múzeumi belépők, akár közvetlenül a belvárosban értékesíthetők kombinálva az M1/A vonal célirányos használatával.

METRÓ ÉS LÁTOGATOTTSÁG A metróvonal kihasználtsága és a Múzeumi negyed látogatottsága szorosan összefügg egymással. A Budapesti fiatalság nagy részére a könnyen elérhető múzeumok valódi alternatívát kínálnak majd a szabadidő eltöltésére.

TROLIBUSZOK, BUSZOK A LIGET-et jelenleg keresztező trolibusz viszonylatok a peremekre kerülnek áthelyezésre, úgymint: a 70-es trolibusz LIGET-en belüli szakasza az Ajtósi Dürer sorra, a 75-ös és 79-es járatok Jászai Mari tér felé vezető vonala a Dózsa György útra. Az előbbi kis mértékű, hozzávetőleg 3-4 perces, menetidő növekedése arányos a LIGET nyugalmának és biztonságának növekedésével, az utóbbi járatok LIGET-en való átvezetését pedig nem indokolja semmi. A megállók a Dózsa György út mentén, annak megfelelő szélessége miatt elhelyezhetők.

A LIGET-et jelenleg autóbusz viszonylatok csak a Dózsa György út mellett érintik, ezek útvonala a terv szerint változatlan marad.

ÜZEMELTETÉSI UTAK A LIGET közúti kiszolgálása a peremekre korlátozódik. A LIGET-en belüli utak megszűnnek és gyalogúttá alakulnak. Kizárólag a LIGET karbantartását szolgáló járművek hajthatnak be, lehetőleg a LIGET nyitva tartása utáni időben, külön engedéllyel. A hősök tere is gyalogos felületté válik, akárcsak a Kós Károly sétány. Ez utóbbi gerincút kiváltása a vágány utcán és a vasúti területek és az állatkert közötti útszakaszon történik, közvetlen átkötéssel az M3 bevezető szakasza felé. Az állatkerti körút Gundel étteremig tartó szakasza vegyes forgalmú útként üzemel, az étterem és Szépművészeti Múzeum kiszolgálására. A Műcsarnok kiszolgálása az új Múzeumi negyeddel együtt a Dózsa György útról terepszint alatti behajtással tervezett. A behajtó balra nagy ívű kanyarodással nem számol, így a kapcsolat a Dózsa György út forgalmát nem akadályozza. A nehéz járművek így körforgalom jelleggel a Hungária körút, Ajtósi Dürer sor, Dózsa György út, Vágány utca, Hongáris körút útvonalon közelíthetik meg a kiszolgáló területeket. A Múzeumik alatt kizárólag alkalmazotti parkolók kerülnek elhelyezésre. (melléklet 10. ábra ismételten)

KÖZUTI ÚTHÁLÓZATI ELEMEK Az új P+R parkoló, amely egyben a Múzeumi negyed és a LIGET parkolója a Vidámpark északi peremére kerül, közvetlen kapcsolattal az elkerülő úthoz, az M+ bevezető szakaszához és a Hungária körúthoz. Itt lesznek biztosítva az Állatkert, a Fővárosi Nagycirkusz és a Széchenyi Fürdő parkolói is. A felsorolt létesítmények az OTÉK-ban meghatározott gyaloglási távolságon belül elérhetők. A parkolóház a LIGET-et és intézményeit látogatók számára is P+R parkolóként működhetnek a parkolási díjjal együtt járó M1/A vonalra és M1 vonalra szóló szakaszjeggyel. A Dózsa György út melletti parkoló terület megszűnik, mivel a terület értékével ez a funkció nem áll összhangban, emellett gépjárművel való megközelítése feleslegesen terheli a Dózsa György utat és az Ajtósi Dürer sort, közvetve a Thököly utat. A Hungária körút mellé telepített új parkolóház a nagy forgalmú utak közvetlen kapcsolata miatt jobban tud városi P+R parkolóként működni. Az elhelyezést az is indokolja, hogy aki a belváros irányából érkezik a LIGEt-be az nagyobb részben a tömegközlekedést használja, a gépjárművel közlekedők pedig jellemzően a külvárosokból vagy az agglomerációból érkeznek. (melléklet 16. ábra)

16 ábra:Tervezett új úthálózati elemek

KERÉKPÁROS ÚTVONALAK Mivel a LIGET kulturális és szórakoztató célokon kívül rekreációs szerepet is betölt a város életében, ezért minden tranzit forgalmat célszerű megszüntetni. Ez a LIGET-et átszelő kerékpár útra is igaz. A LIGET három irányból közelíthető meg kerékpárral: a Dévényi úton északról, s Stefánia úton keletről és az Andrássy úton a belváros felől. A Dévényi út – Stefánia út a Hungária gyűrűt kísérő gyűrűirányú kerékpárút része, ami a vasút miatt szorul egészen a Hősök tere – Dózsa György út útvonalra. A terv javasolja a Hermina út vonalát követő új átkötést, ami a menetidőt csökkenti és a forgalmat a LIGET-ből kiszorítja. A Stefánia út – belváros kapcsolatot a terv a Dózsa György út mellé javasolja a LIGET elkerülésével, ez minimális menetidő növekedést jelent és elkerülhető a Hősök tere balesetveszélyes átszelése. A dévényi út – belváros kapcsolat a jelenlegi formájában megmarad. (melléklet 17. ábra)

17 ábra:Kerékpárutak meglévő és tervezett kialakításának elvi vázlata

LIGETZÁRÁS A LIGET kizárólagos gyalogos felület, kerékpáros célforgalommal a nyitvatartási időben. A LIGET lehatárolását a Múzeumi negyed egységei, a Városligeti tó, az állatkert és minimális épített kerítés biztosítja. A LIGET-be való belépés az M1/A vonal megállóinál lehetséges, ahova a Múzeumi negyed egységeinek bejáratai, gasztronómiai egységek és az információs pontok is kapcsolódnak. (melléklet 12. ábra ismételten)

A LIGET-en belüli úthálózat esetében a széles aszfaltozott utak megszűnnek, helyüket a gyalogos forgalom igényeire méretezett lélegző burkolatú sétautak veszik át. A kialakult úthálózat mellett a peremet kísérő gyalogos és kerékpár út jön létre, ami az egyes múzeumi egységek gyalogos megközelíthetőségét segíti. Cél a burkolt felületek arányainak jelentős csökkentése és a füvesített, növényzettel telepített területek növelése. (melléklet 14. ábra ismételten)

FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS ÉS ÜTEMEZÉS

területi- és épületszintű fenntarthatóság elemei: közműellátás, energetika, megújuló erőforrások felhasználása – megfelelés az EU Energetika Irányelveinek (mellékelve)

A Múzeumi Negyed épületei több ütemben épülhetnek meg. A fejlesztés kulcsfontosságú eleme a tervezett P+R parkolóház és a hozzá kapcsolódó központi épület. A parkolóhelyek kiváltása után kezdődhet meg a negyed Dózsa György úttal határos elemeinek megépítése a logisztikai kapcsolatok kialakítása. A további múzeum egységek és az élményközpont ütemezett fejlesztéssel épülhetnek meg.

Az elgondolás gerincét képező közlekedésfejlesztés is párhuzamosan épülhet ki a negyed fejlesztésével, melynek során egyes megállók a belváros irányából végállomásként működhetnek, tekintve, hogy a nagyobb utasforgalom ebből az irányból várható.

A koncepció a LIGET felszabadítását tűzi ki célul az infrastruktúra peremre való kiépítése mellett. A LIGET-en belüli közművek ezért nagy részben megszűnnek. A Múzeumi Negyed épületeinek közműellátása a Dózsa György út, Ajtósi Dürer sor és Hermina út irányából biztosítható. A Vajdahunyad vár, az Olof Palme ház, a Széchenyi Fürdő és az Állatkert közművei megmaradnak.

A Múzeumi Negyed egységeinek energiaellátása földgáz tartalék üzem mellett a Széchenyi Fürdő leeresztett vizének hőjével és a felszínhez közeli vizek hőjével üzemelhet.

2013_Liget Budapest

AZ ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLET EGGYÜTTES (MÚZEUMI NEGYED) ELHELYEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT

second place

Architects: FERENCZ Marcel & DÉTÁRI György

Render: Boda Szabolcs

idea 2013

Competition text by hungarian

TERVEZÉSI ALAPGONDOLAT (Pályázati Műleírás)

1 ábra: Múzeumi Negyed Európában egyedülálló Városliget agóra

A Múzeumi Negyed Európában egyedülálló Városliget agórává kell emelkedjen, ahol a vendéget a kultúra a szó szoros értelmében körbeöleli. Az ölelő atavisztikus forma a védelem nyugalom és harmonikus horizontális szépség szimbóluma. A művészetek bölcsője kiválóan kommunikál a pesti városszövettel, elválasztja és kapcsolja is egyben hozzá. (melléklet 1. ábra)

A gyűrű minden további szellemi koncepció alapja tud lenni. Kulturális, pihenő, gasztronómiai túraútvonalakat rejt magában. A városi tömegközlekedés földalatti vonala megkíséri a térfalat és szervesen bekapcsolja az együttest az európai és fővárosi vérkeringésbe. A liget lombjai alatt hullámzó épülettömeg nappal nyugodt, este pedig élettel teli, megvilágítva az egész városligeti negyedet. A vízió a milleneumi szándékhoz hasonlatosan szimbólummá emeli a város tájat, jelezve itt a kultúra paradicsoma.

A beépítési javaslat a liget korai történeti elképzeléseihez kapcsolódik, a tervezett épületkontúr tisztán követi az egykoron ligetet peremező védfasor helyzetét. A lágy természetes beavatkozás reményeink szerint szerves folytatásává válna eleink szándékának.

VÁROSSZERKEZETI ÉS BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓ

VÁROSSZERKEZETI KARAKTER A Városliget városszerkezeti karaktere merőben eltérő a pesti városszöveti struktúrától. A várostörténeti alapgondolat mentén haladva a beépítés is ezen eszme történeti folytonosságából kell fakadjon. A két eltérő struktúra találkozása determinálja a városépítészeti magatartást melynek követése a pályázat lényege. (melléklet 2,3 ábra)

2 ábra: A Városliget városszerkezeti karaktere a raszter

3 ábra: A Városliget eltérő városszerkezeti karaktere a hullámzás

FÖLDSZINTES KERETES BEÉPÍTÉS A Városligetet övező főutak mentén található térfalak ismétlése velük azonos magasságban visszafordíthatalan városképi rombolással járna. A szoborszerű városépítészeti elhelyezés a Városliget zöldfelületében pedig a rendezetlenség további elemeként jelentkezne. Ennek megfontolásából jut el a pályamű a FÖLDSZINTES keretes beépítés javaslatához. Mindezt igazolják azok a történeti rajzok, ahol a zöldfelületi kontúrokban világosan látszik, hogy a ligetet peremező védfasor pontosan a leválást a keretezést szolgálta a hajdani szándék szerint is a pesti városszöveti struktúráról. (melléklet 4,5 ábra)

4 ábra: A Városliget korabeli rajza

5 ábra: A ligetet peremező védfasor pontosan a leválást a keretezést szolgálta a hajdani szándék szerint is a pesti városszöveti struktúrárólegyben kijelöli a beépítés irányát

PAVILONOS LOMBKORONA SZILUETT TÉRFAL A Liget kapuzata városképi jelentőségű mozzanat. Az építmény integrálódik a lombos fás környezet ZÖLD TÉRFALÁBA. A pályamű ennek a magatartásformának a kiterjesztésével kíván megoldást adni a térmetszet kérdésében. A tervezett épületegyüttes – hasonlatosan a ligetet peremező hajdani kapuzati épülethez – beleolvad a természeti tájba, és épületmagasságával a liget lombkoronáinak magasságában marad, mintegy megköveti a természetes sziluettet. Az épület áttört és a facsoportokat integráló transzparens jellegéből fakadóan a XXI századi NYITOTT múzeum egyedülálló városi térfal mintázatát adva. (melléklet 6,7,8 ábra)

6 ábra: A kapuzat korabeli rajza

7 ábra: Pavilonos lombkorona sziluett térfal

8 ábra: NYITOTT múzeum

TÉRRENDSZER

VÁROSLIGET AGÓRA Az épületek egyetlen építészeti elemként karolják körbe a LIGET-et. A negyed-szerűséget az egységes téri helyzet és építészeti megjelenés biztosítja, maga LIGET válik múzeumi negyeddé, melynek belső udvara a LIGET zöldfelülete. Az épület összefüggő acél szerkezetű teteje alatt üveg falú pavilonként létesülnek az egyes múzeumi egységek, amelyeken belül önálló zárt testekben kapnak helyet a kiszolgáló funkciók úgy mint időszaki raktárak, installációs kis műhelyek, ruhatárak, mellékhelyiségek és gépészeti elosztó terek. A FÖLDSZINTES, transzparens kialakítású épületrendszert áthatja a liget növényzete. A szerkezet körülöleli a fák törzsét, zöld bevilágító udvarokat hozva létre a nagy mélységű térben. A transzparens térelhatárolás és a fák jelenléte azt a hatást kelti, mintha a LIGET-ben sétálva egy ÉLŐ MÚZEUMBAN szemlélnénk a műveket. (melléklet 18. ábra)

18 ábra: ÉLŐ MÚZEUM és a LIGET mint Múzeumnegyed

FÖLDSZINTESSÉG A Földszintesség nagyon fontos a múzeumok életében, mert a látogatottságot sokszorozza, hogy közvetlen természeti környezethez, pihenő és vendéglátó terekhez kapcsolódnak. A sétautakat terepszinten követő múzeumi élménykiállítások korszellemében a kulturális tárlatok anyaga nagyközönséghez a legtermészetesebb és legközvetlenebb módon képes eljutni. (melléklet 19. ábra)

19 ábra: FÖLDSZINTES MÚZEUM és a kulturális tárlatok korszelleme

AGÓRA ÉS A MÚZEUMOK LÁNCOLATA A kulturális agóra lelke a LIGET pereme mentén kulturális identitást adó módon sorakozó múzeumok. A kulturális láncolat egysége a városszerkezet mentén sorrendben: (melléklet 9. ábra)

9 ábra: VÁROSLIGET AGÓRA ÉS A MÚZEUMOK LÁNCOLATA

 • Múzeumi Negyed Irodaház / alatta P+R -3 szinten
 • Állatkert (és fejlesztései)
 • Szépművészeti Múzeum
 • Műcsarnok
 • (Turisztikai információ és múzeumvezetés)
 • Új Nemzeti Galéria / alatta integrált múzeumtechnológiai terek -1 szinten
 • Néprajzi Múzeum-Magyar Építészeti Múzeum –
 • Magyar Fotográfiai Múzeum
 • Közlekedési Múzeum (és fejlesztései)
 • (Tudás és élményközpont)
 • Magyar Zene Háza

INTEGRÁLT MÚZEUMI NEGYED ADMINISZTRÁCIÓ és ÜZEMELTETÉS A Múzeumi Negyed egyetlen szervezeti egységként működve központi adminisztrációval rendelkezik a P+R parkolóhoz kapcsolódóan az állatkerti fejlesztési területen. A központi múzeumtechnológiai, karbantartó, üzemeltető és hosszú távú raktározási egységek a Dózsa György úti szárnyban a -1 szinten kerülnek elhelyezésre. (melléklet 10. ábra)

10 ábra: INTEGRÁLT MÚZEUMI NEGYED ADMINISZTRÁCIÓ és ÜZEMELTETÉS

TURISZTIKAI INFORMÁCIÓ ÉS MÚZEUMVEZETÉS A turista központ a legfrekventáltább helyen a Műcsarnok mellett a Hősök tere közelében kell legyen. Az AGÓRA indítópontja. A fölszinten Információs központ, az emeleten pedig a Múzeumi Negyed vezetősége foglal helyet, rendezvénytérrel, tárgyalókkal, reprezentáns méltó VIP képviselettel.

TUDÁS ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT Az új élményközpont szintén a kéregre szerveződve, részben a Petőfi Csarnok helyén valósul meg, önálló földalatti megállóval, melynek kapacitása igazodik a lökésszerű utasforgalomhoz.

KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM A Közlekedési Múzeum területe népszerűségének és rangjának megfelelően kibővül és egy egységben foglal helyet a repüléstörténeti tárlattal együtt. A milleneumi kiállítás „közlekedésügyi csarnokát” az új épülettest körbeöleli.

GASZTRONÓMIA A gasztronómiai egységek szorosan kapcsolódnak az egyes múzeumok belépési pontjaihoz és a LIGET bejárataihoz pezsgő életet generálva a LIGET új fedett-nyitott közterein. (melléklet 11. ábra)

11 ábra: VÁROSLIGET AGÓRA ÉS A MÚZEUMOK LÁNCOLATA

LIGET LEZÁRÁS A LIGET a Múzeumi Negyed legnagyobb kulturális egységeként zárt rendszerben működik, éjszakára lezárható, határait az új épületegyüttes elemei, valamint az Állatkert és a Városligeti tó jelölik ki. A LIGET éjszakai lezárása növeli a környék közbiztonságát és biztosítja a szociális környezet emelkedését. (melléklet 12. ábra)

12 ábra: Liget zárása

LIGET ÉS A ZAJ A Múzeumi Negyed épületei elválasztják a LIGET összefüggő zöldfelületét a környező utak zajától és forgalmától, ezáltal olyan parkot létrehozva, melyben sétálva a látogató a városon kívül érezheti magát.

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

A LIGET Zöldfelületi rendszere a történeti állapotokhoz tér vissza, a sétautak mentén azok által körbehatárolt fás lombos ligetek megújításra kerülnek. A ligetet peremező épületeken belül elhelyezkedő facsoportok megóvásra kerülnek. Alapvetően a monolitikusan egyben tartott ligeterdő és a peremeken elszórt fatelepítési koncepció a meghatároz, így harmónikus egyensúly tud kialakulni a városépítészei beépítési koncepció és a zöld környezet térplasztikai vonatkozásaiban, ami városképi megjelenésben döntő fontosságú. (melléklet 13. ábra)

13 ábra: Monolitikus ligeterdő és a peremen pontszerű fatelepítési diagram elvi sémája

A LIGET zöldfelületének növelése a pályamű alapvető célja a burkolt felületek csökkentésével, a gépjármű forgalom kitiltásával és a burkolt felületek lélegző kialakításával. (melléklet 14. ábra)

14 ábra: Liget zöldfelületének növelése a fő sétautak aszfaltburkolatainak feltörésével, a Kós Károly sétány zöldítésével

Az egyes tematikus kertek, mint vakok kertje, kártyások kertje az eredeti koncepció figyelembe vételével megújításra kerülnek. A LIGET-be időközben betelepült és mára idegenné vált funkciók megszüntetésre kerülnek. Ilyenek az elkerített sportpályák, üzemeltetési és volt kiállítási területek (Főkert és BNV) . A sportpályák fenntartását a Budapesti Olimpiai Központ közelsége és az ott tervezett fejlesztések nem indokolják.

A LIGET-ben egységes, egyedi burkolati rendszer kialakítása tervezett, egységes megjelenésú utcabútorokkal, és közvilágítással. Felszámolásra kerülnek a felső vezetékek, felszín feletti közmű műtárgyak és egyéb látványzavaró elemek.

A beteg és sérült faállomány cseréje tervezett szem előtt tartva a LIGET eredeti, tájképi kert koncepcióját. A LIGET alapvető funkcionális változásival és a Múzeumi Negyed megépülésével várható a LIGET-en belüli úthálózat átstrukturálódása, amit a park rendezése során rugalmasan követni kell, elkerülve a kitaposott csapások, összképet zavaró kialakulását.

KÖZLEKEDÉSI RENDSZER

FÖLDALATTI PROGRAM A közlekedési rendszer gerincét az új M1/A metróvonal jelenti. A múzeumi negyed feltárása tömegközlekedéssel erre a vonalra és állomásaira szerveződik. Az M1/A viszonylat a Hősök tere megálló után válik ki az M1 vonalból és a Dózsa György út, Ajtósi Dürer sor, Hermina útvonalon halad kéregvezetésben az útpálya alatt. (melléklet 15. ábra)

15 ábra:Tervezett M1/A viszonylat diagramja

Az új megállók rendre: Városligeti fasor, Damjanich utca, Cházár András utca, Stefánia út, Hermina út, Erzsébet királyné útja, Bethesda utca. Az állomások a vonal jellegének megfelelő 350-450 m távolságban helyezkednek el. Az M1 és M1/A vonal közös szakaszán megmarad a járművek követési ideje, míg a forgalmi igényeknek megfelelően oszlik meg a szétváló szakaszon. A közös vonal a Mexikói úti végállomás és a Széchenyi fürdő megálló között új megállóval bővül kapcsolatot biztosítva a P+R parkolóházzal és a Múzeumi negyed új igazgatási központjával. Az új megálló a jelenleginél jobb és közbiztonsági szempontból is előnyösebb kapcsolatot biztosít az 1-es villamossal. Az M1/A viszonylat menetideje a több állomásból kifolyólag 10-12 perccel lesz hosszabb az M1 vonalénál, míg a közös szakaszon beiktatott állomás hozzávetőleg 2 perccel növeli meg a menetidőt.

Az M1/A vonal a LIGET és a Múzeumi negyed egyenletes feltárásán túl, a LIGET közvetlen környezetének közlekedési kapcsolatait is javítja, felértékelve a környező területeket. Olyan fontos meglévő intézmények kapnak gyorsabb és akadálymentes elérhetőséget a belváros irányából, mint a Vakok Intézete, a Bethesda Gyermekkórház, az ELTE kollégiumi tömb, a Honvéd Kulturális Központ és nem utolsó sorban a megújuló Petőfi Csarnok. A metróvonal a kis követési időből, jobb akadálymentesíthetőségből, nagyobb kapacitásból adódó forgalmi komforttal elősegíti a belvárosi turisztikai terület és a Múzeumi negyed intenzív kapcsolatát. A turista csoportok egy járművel közösen tudnak utazni és a múzeumi belépők, akár közvetlenül a belvárosban értékesíthetők kombinálva az M1/A vonal célirányos használatával.

METRÓ ÉS LÁTOGATOTTSÁG A metróvonal kihasználtsága és a Múzeumi negyed látogatottsága szorosan összefügg egymással. A Budapesti fiatalság nagy részére a könnyen elérhető múzeumok valódi alternatívát kínálnak majd a szabadidő eltöltésére.

TROLIBUSZOK, BUSZOK A LIGET-et jelenleg keresztező trolibusz viszonylatok a peremekre kerülnek áthelyezésre, úgymint: a 70-es trolibusz LIGET-en belüli szakasza az Ajtósi Dürer sorra, a 75-ös és 79-es járatok Jászai Mari tér felé vezető vonala a Dózsa György útra. Az előbbi kis mértékű, hozzávetőleg 3-4 perces, menetidő növekedése arányos a LIGET nyugalmának és biztonságának növekedésével, az utóbbi járatok LIGET-en való átvezetését pedig nem indokolja semmi. A megállók a Dózsa György út mentén, annak megfelelő szélessége miatt elhelyezhetők.

A LIGET-et jelenleg autóbusz viszonylatok csak a Dózsa György út mellett érintik, ezek útvonala a terv szerint változatlan marad.

ÜZEMELTETÉSI UTAK A LIGET közúti kiszolgálása a peremekre korlátozódik. A LIGET-en belüli utak megszűnnek és gyalogúttá alakulnak. Kizárólag a LIGET karbantartását szolgáló járművek hajthatnak be, lehetőleg a LIGET nyitva tartása utáni időben, külön engedéllyel. A hősök tere is gyalogos felületté válik, akárcsak a Kós Károly sétány. Ez utóbbi gerincút kiváltása a vágány utcán és a vasúti területek és az állatkert közötti útszakaszon történik, közvetlen átkötéssel az M3 bevezető szakasza felé. Az állatkerti körút Gundel étteremig tartó szakasza vegyes forgalmú útként üzemel, az étterem és Szépművészeti Múzeum kiszolgálására. A Műcsarnok kiszolgálása az új Múzeumi negyeddel együtt a Dózsa György útról terepszint alatti behajtással tervezett. A behajtó balra nagy ívű kanyarodással nem számol, így a kapcsolat a Dózsa György út forgalmát nem akadályozza. A nehéz járművek így körforgalom jelleggel a Hungária körút, Ajtósi Dürer sor, Dózsa György út, Vágány utca, Hongáris körút útvonalon közelíthetik meg a kiszolgáló területeket. A Múzeumik alatt kizárólag alkalmazotti parkolók kerülnek elhelyezésre. (melléklet 10. ábra ismételten)

KÖZUTI ÚTHÁLÓZATI ELEMEK Az új P+R parkoló, amely egyben a Múzeumi negyed és a LIGET parkolója a Vidámpark északi peremére kerül, közvetlen kapcsolattal az elkerülő úthoz, az M+ bevezető szakaszához és a Hungária körúthoz. Itt lesznek biztosítva az Állatkert, a Fővárosi Nagycirkusz és a Széchenyi Fürdő parkolói is. A felsorolt létesítmények az OTÉK-ban meghatározott gyaloglási távolságon belül elérhetők. A parkolóház a LIGET-et és intézményeit látogatók számára is P+R parkolóként működhetnek a parkolási díjjal együtt járó M1/A vonalra és M1 vonalra szóló szakaszjeggyel. A Dózsa György út melletti parkoló terület megszűnik, mivel a terület értékével ez a funkció nem áll összhangban, emellett gépjárművel való megközelítése feleslegesen terheli a Dózsa György utat és az Ajtósi Dürer sort, közvetve a Thököly utat. A Hungária körút mellé telepített új parkolóház a nagy forgalmú utak közvetlen kapcsolata miatt jobban tud városi P+R parkolóként működni. Az elhelyezést az is indokolja, hogy aki a belváros irányából érkezik a LIGEt-be az nagyobb részben a tömegközlekedést használja, a gépjárművel közlekedők pedig jellemzően a külvárosokból vagy az agglomerációból érkeznek. (melléklet 16. ábra)

16 ábra:Tervezett új úthálózati elemek

KERÉKPÁROS ÚTVONALAK Mivel a LIGET kulturális és szórakoztató célokon kívül rekreációs szerepet is betölt a város életében, ezért minden tranzit forgalmat célszerű megszüntetni. Ez a LIGET-et átszelő kerékpár útra is igaz. A LIGET három irányból közelíthető meg kerékpárral: a Dévényi úton északról, s Stefánia úton keletről és az Andrássy úton a belváros felől. A Dévényi út – Stefánia út a Hungária gyűrűt kísérő gyűrűirányú kerékpárút része, ami a vasút miatt szorul egészen a Hősök tere – Dózsa György út útvonalra. A terv javasolja a Hermina út vonalát követő új átkötést, ami a menetidőt csökkenti és a forgalmat a LIGET-ből kiszorítja. A Stefánia út – belváros kapcsolatot a terv a Dózsa György út mellé javasolja a LIGET elkerülésével, ez minimális menetidő növekedést jelent és elkerülhető a Hősök tere balesetveszélyes átszelése. A dévényi út – belváros kapcsolat a jelenlegi formájában megmarad. (melléklet 17. ábra)

17 ábra:Kerékpárutak meglévő és tervezett kialakításának elvi vázlata

LIGETZÁRÁS A LIGET kizárólagos gyalogos felület, kerékpáros célforgalommal a nyitvatartási időben. A LIGET lehatárolását a Múzeumi negyed egységei, a Városligeti tó, az állatkert és minimális épített kerítés biztosítja. A LIGET-be való belépés az M1/A vonal megállóinál lehetséges, ahova a Múzeumi negyed egységeinek bejáratai, gasztronómiai egységek és az információs pontok is kapcsolódnak. (melléklet 12. ábra ismételten)

A LIGET-en belüli úthálózat esetében a széles aszfaltozott utak megszűnnek, helyüket a gyalogos forgalom igényeire méretezett lélegző burkolatú sétautak veszik át. A kialakult úthálózat mellett a peremet kísérő gyalogos és kerékpár út jön létre, ami az egyes múzeumi egységek gyalogos megközelíthetőségét segíti. Cél a burkolt felületek arányainak jelentős csökkentése és a füvesített, növényzettel telepített területek növelése. (melléklet 14. ábra ismételten)

FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS ÉS ÜTEMEZÉS

területi- és épületszintű fenntarthatóság elemei: közműellátás, energetika, megújuló erőforrások felhasználása – megfelelés az EU Energetika Irányelveinek (mellékelve)

A Múzeumi Negyed épületei több ütemben épülhetnek meg. A fejlesztés kulcsfontosságú eleme a tervezett P+R parkolóház és a hozzá kapcsolódó központi épület. A parkolóhelyek kiváltása után kezdődhet meg a negyed Dózsa György úttal határos elemeinek megépítése a logisztikai kapcsolatok kialakítása. A további múzeum egységek és az élményközpont ütemezett fejlesztéssel épülhetnek meg.

Az elgondolás gerincét képező közlekedésfejlesztés is párhuzamosan épülhet ki a negyed fejlesztésével, melynek során egyes megállók a belváros irányából végállomásként működhetnek, tekintve, hogy a nagyobb utasforgalom ebből az irányból várható.

A koncepció a LIGET felszabadítását tűzi ki célul az infrastruktúra peremre való kiépítése mellett. A LIGET-en belüli közművek ezért nagy részben megszűnnek. A Múzeumi Negyed épületeinek közműellátása a Dózsa György út, Ajtósi Dürer sor és Hermina út irányából biztosítható. A Vajdahunyad vár, az Olof Palme ház, a Széchenyi Fürdő és az Állatkert közművei megmaradnak.

A Múzeumi Negyed egységeinek energiaellátása földgáz tartalék üzem mellett a Széchenyi Fürdő leeresztett vizének hőjével és a felszínhez közeli vizek hőjével üzemelhet.