MINŐSÉGPOLITIKA

A NAPUR ARCHITECT KFT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Napur Architect Kft. mint szellemi alkotóműhely elsősorban az építészeti minőség mellett elkötelezett. Cégünk felelős tevékenységet folytat az épített környezet alakításában, szemelőtt tartva nem csak a fenntarthatósági, hanem a kulturális és társadalmi szempontokat is.

A Napur Architect Kft. kifejezett célja mérnöki szolgáltatásai során a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások teljesítésével a MEGRENDELŐ követelményei és elvárásai felé a lehető legmagasabb szintű megfelelés. Az elvárt minőségű és időben elvégzett szolgáltatással a megrendelői megelégedettség kivívása.

A Napur Architect Kft. minőségpolitikájában a teljes körű európai minőségirányítási modell átvételére törekszik és elkötelezi magát az MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti követelmények bevezetésére és alkalmazására.

A Napur Architect Kft. elvárja, hogy valamennyi munkatársa és beszállítói is csatlakozzanak ahhoz a törekvéshez, hogy elfogadják a Napur Architect Kft. minőségirányítási rendszerének a velük szemben támasztott minőségi igényeit.

Célja az építészeti tervezés területén elért meghatározó szerepének megtartása rugalmasságával és hozzáértésével.

A minőségpolitika sikere érdekében a Napur Architect Kft. rendszeres oktatással, széleskörű tapasztalatcsere-lehetőségek biztosításával kívánja segíteni és mozgósítani munkatársainak szakmai felkészültségét, a minőségirányítás iránti elkötelezettségét.

A vállalat vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét, aktív támogatását a minőségpolitika maradéktalan végrehajtása iránt.

A vezetőség gondoskodik arról, hogy a fenti társasági szintű célok keretében minden érintett munkatársunk számára meghatározza és egyértelműen közölje a minőségcélokat és biztosítja az azok eléréséhez szükséges erőforrásokat.

Minőségpolitikánkat elérhetővé tesszük a külső érdekelt felek számára, egyúttal biztosítjuk, hogy munkatársaink a szervezetünk minden szintjén megértsék és elfogadják azt.

Ügyvezető

MINŐSÉGPOLITIKA

A NAPUR ARCHITECT KFT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Napur Architect Kft. mint szellemi alkotóműhely elsősorban az építészeti minőség mellett elkötelezett. Cégünk felelős tevékenységet folytat az épített környezet alakításában, szemelőtt tartva nem csak a fenntarthatósági, hanem a kulturális és társadalmi szempontokat is.

A Napur Architect Kft. kifejezett célja mérnöki szolgáltatásai során a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások teljesítésével a MEGRENDELŐ követelményei és elvárásai felé a lehető legmagasabb szintű megfelelés. Az elvárt minőségű és időben elvégzett szolgáltatással a megrendelői megelégedettség kivívása.

A Napur Architect Kft. minőségpolitikájában a teljes körű európai minőségirányítási modell átvételére törekszik és elkötelezi magát az MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti követelmények bevezetésére és alkalmazására.

A Napur Architect Kft. elvárja, hogy valamennyi munkatársa és beszállítói is csatlakozzanak ahhoz a törekvéshez, hogy elfogadják a Napur Architect Kft. minőségirányítási rendszerének a velük szemben támasztott minőségi igényeit.

Célja az építészeti tervezés területén elért meghatározó szerepének megtartása rugalmasságával és hozzáértésével.

A minőségpolitika sikere érdekében a Napur Architect Kft. rendszeres oktatással, széleskörű tapasztalatcsere-lehetőségek biztosításával kívánja segíteni és mozgósítani munkatársainak szakmai felkészültségét, a minőségirányítás iránti elkötelezettségét.

A vállalat vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét, aktív támogatását a minőségpolitika maradéktalan végrehajtása iránt.

A vezetőség gondoskodik arról, hogy a fenti társasági szintű célok keretében minden érintett munkatársunk számára meghatározza és egyértelműen közölje a minőségcélokat és biztosítja az azok eléréséhez szükséges erőforrásokat.

Minőségpolitikánkat elérhetővé tesszük a külső érdekelt felek számára, egyúttal biztosítjuk, hogy munkatársaink a szervezetünk minden szintjén megértsék és elfogadják azt.

Ügyvezető