2018_Nemzeti Atlétikai Központ Budapest

Engedélyezési és kiviteli terv

Generál tervező:
NAPUR Architect Kft

Vezető tervezők:
Ferencz Marcel
Détári György

Építész munkatársak:
Nyul Dávid
Holyba Pál
Gazdag Zoltán
Koralevicz Kinga
Mészáros Mónika
Grótz Csaba
Vajda Julianna
Horváth Márk
Kakas Norman
Bodnár Viktor
Almási Krisztián
Szivák Béla
Poros Tamás
Nagy Zsuzsa

Projekt menedzsment:
Fikó Viktor
Filó Gergely
Gorka Judit

Render:
Axion Visual

DRONE_02_02

DRONE_01_vb

CAM_11

CAM_10

CAM_09_RE mod

CAM_08_RE

CAM_05

CAM_03

CAM_02

CAM_01

A Sportok Királynőjének koronája

Nemzeti Atlétikai Központ 2023

A Budapesti Atlétikai Stadion és kiegészítő projektelemei –együttes nevén aBudapesti Atlétikai Központ–a KKBK (Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja) megbízásából, a megrendelő által életre hívott Budapest Déli Városkapu fejlesztésközép- és hosszútávú városépítészeti kialakításának irányadó elképzelései szerint,a NAPUR Architect Építésziroda Kft generáltervezésébenkészülnek.

A tervezés fő elemei a ferencvárosiVituki ipartelep helyén létesülő új AtlétikaiStadion és park, az Észak-Csepel csúcsához átkötő tervezett újgyalogos-kerékpárosKábelhíd, valamintaz átvezetésévelmegközelíthetőúj Atlétikai Edzőközpont. Ahárom projektelem együttesvárosépítészeti jövőképpel kívánja segíteni a térség fejlődését.

A projekt keretébenaz eddig ipari területenként ismert Vitukiés Duna-parti területének rehabilitációja,valaminta főváros számára egy új, nyitottsport- és rekreációs közpark valósul meg. A park középpontjában épül fel az Atlétikai Stadion épülete.

A hétköznapokon az alapüzemmódú épület ideiglenes felső lelátóinak emelt fogadószintjén fedett és kivilágított futópálya, görkorcsolyapálya, streetworkout, edzőterület és streetfood szolgáltatás áll majd a sportkedvelő érdeklődők rendelkezésre.

A fejlesztési területen a Rákóczi hídtól a Kvassay zsilipig, valamint az új Kábelhídon át egészen Észak-Csepelig új árvízi védmű, partmenti gyalogos sétányok, kerékpáros utak, valamint hajóállomások készülnek.

A fejlesztéssel megvalósul a teljes pesti rakpart északi és déli területeinek gyalogos, kerékpáros és víziösszeköttetése egészen a Csepel-szigetig.

A jelenlegi tervezési területet érintő városrendezési tervek módosításával a Duna felőli látványfolyosó városképet meghatározó arculatamegtisztul.A volt ipari funkciók és a korábban tervjavaslatként megfogalmazott magas beépítésű lakóparkok, irodaházak látványa helyett alacsony beépítésű, sport és rekreációs funkciók valósulhatnak meg.

Cél, hogy a terület kiemelkedő természeti értékeihez a fejlesztésméltó módon kapcsolódjon.A törekvés a városlakók számáravonzó városrész megteremtését célozza, az EU és Magyarország ökológiai hálózatának Duna-partihatárán.

A teljes tervezési terület jellemzően három fő megújítandó területegységből áll.

Az első az Atlétikai Stadion és parkterülete;a barnamezős Vituki ipartelep, a Lágymányosi híd, Nagy-Duna ág, Kvassay Zsilip és a H7-es HÉV vonal által bezárt 15 hektáros terület.A második területegységazAtlétikai Edzőközpontterülete;az Észak-Csepeli KDVVIZIG műemléki Tisztviselőtelep és Szennyvíztisztitó Telep közötti, a Nagy-Duna sor úttól a H7-es HÉV vonaláig terjedő 5 hektáros területen helyezkedik el. A Hajóállomás utca és környezetepedig a projekt városszerkezethez illesztés szempontjából meghatározóH7-es HÉV, Lágymányosi híd, Soroksári út, Kvassay út által lehatárolt 3 hektáros megközelítési területét jelöli ki.

Az Atlétikai Stadion és park területfeltárása érdekében két új és egy megújított megközelítési irány tervezett. A jelenlegi H7-es HÉV töltése alatt két új aluljáró létesül;az egyik a Hajóállomás utca súlypontjában bejárat a nagyközönség számára, a másik a Vituki toronyépület északi oldalához közeleső HÉV pályaszakasz alatt, a stadion üzemeltetési és logisztikai kiszolgálására.A terület harmadik bejárata a Gizella sétány meghosszabbításaként a Lágymányosi híd alatt a Dél Pesti vasúti híd és pesti hídfőjének rekonstrukciójával együtt valósulhat meg.

Mindhárom területen a teljes közmű- és úthálózat, valamint a forgalomirányítási eszközök és a tájrendezési elemek is megújulnak, a tervezett és meglévő közlekedési műtárgyak környezetében a Lágymányosi híd, Soroksári út és a Kvassay út vonaláig bezárólag.

A világversenyek két legfőbbrendezvényhelyszíneként kialakított 40 ezer fő befogadására alkalmas új Atlétikai Stadionépülete, valamint az Észak-Csepelen létesülő szabadtéri futó- és dobópályás Atlétikai EdzőközpontaMagyar Atlétikai Szövetség (MASZ) és a Nemzetközi Atlétikai Szövetség(IAAF) funkcionális előírásainak és eseményorganizációs ajánlásainak megfelelően készülnek.

A stadion homlokzati acélszerkezeteés a Magyarországon egyedülálló feszített kábelszerkezetű,40 ezres nézőszámot is kiszolgálótérlefedése az Exon2000 Kft mérnökiroda irányításával készül az angol Buro Happold mérnökiroda szakértői közreműködésében.

Az új Atlétikai Stadion a nemzetközi gyakorlatban is számos esetben megvalósulóalap- és versenyüzemmódhoz tartozó nézőszám kialakításávalkészül. Az épület alapüzemmódban 15 ezer férőhelyes alsó lelátóval, versenyüzemmódbantovábbi 25 ezer fő befogadására alkalmas ideiglenes felső lelátóval tervezett.

A teljes térlefedéssel megépülő Stadion tetőszerkezete mindkét üzemmódban megmarad. A tetőszerkezet megtartásával lehetőség nyílik az időközönként visszatérő nagyobb nemzetközi tornák befogadására, a pályázati tervben is bemutatott bérelhető lelátóval való bővítésére, valamint az épületteljes tér- és sportvilágítási, hangosítási és eredménykijelző rendszerének megtartására.

A fedett-nyitott tetőszerkezet városi pergolaként, az alatta elterülő nyitott Sportgyűrű városi köztérként jelenik mega Dunaparton.

A szabadidősport és a hazai sportutánpótlás számáraa pesti Duna-part vonulatában északon a Duna Arénával, délen pedig az Atlétikai Stadion új épületével két sportkulturális indítópontalakul ki.

Ferencz Marcel DLA

2018.10.08. Budapest

2018_Nemzeti Atlétikai Központ Budapest

Engedélyezési és kiviteli terv

Generál tervező:
NAPUR Architect Kft

Vezető tervezők:
Ferencz Marcel
Détári György

Építész munkatársak:
Nyul Dávid
Holyba Pál
Gazdag Zoltán
Koralevicz Kinga
Mészáros Mónika
Grótz Csaba
Vajda Julianna
Horváth Márk
Kakas Norman
Bodnár Viktor
Almási Krisztián
Szivák Béla
Poros Tamás
Nagy Zsuzsa

Projekt menedzsment:
Fikó Viktor
Filó Gergely
Gorka Judit

Render:
Axion Visual

DRONE_02_02

DRONE_01_vb

CAM_11

CAM_10

CAM_09_RE mod

CAM_08_RE

CAM_05

CAM_03

CAM_02

CAM_01

A Sportok Királynőjének koronája

Nemzeti Atlétikai Központ 2023

A Budapesti Atlétikai Stadion és kiegészítő projektelemei –együttes nevén aBudapesti Atlétikai Központ–a KKBK (Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja) megbízásából, a megrendelő által életre hívott Budapest Déli Városkapu fejlesztésközép- és hosszútávú városépítészeti kialakításának irányadó elképzelései szerint,a NAPUR Architect Építésziroda Kft generáltervezésébenkészülnek.

A tervezés fő elemei a ferencvárosiVituki ipartelep helyén létesülő új AtlétikaiStadion és park, az Észak-Csepel csúcsához átkötő tervezett újgyalogos-kerékpárosKábelhíd, valamintaz átvezetésévelmegközelíthetőúj Atlétikai Edzőközpont. Ahárom projektelem együttesvárosépítészeti jövőképpel kívánja segíteni a térség fejlődését.

A projekt keretébenaz eddig ipari területenként ismert Vitukiés Duna-parti területének rehabilitációja,valaminta főváros számára egy új, nyitottsport- és rekreációs közpark valósul meg. A park középpontjában épül fel az Atlétikai Stadion épülete.

A hétköznapokon az alapüzemmódú épület ideiglenes felső lelátóinak emelt fogadószintjén fedett és kivilágított futópálya, görkorcsolyapálya, streetworkout, edzőterület és streetfood szolgáltatás áll majd a sportkedvelő érdeklődők rendelkezésre.

A fejlesztési területen a Rákóczi hídtól a Kvassay zsilipig, valamint az új Kábelhídon át egészen Észak-Csepelig új árvízi védmű, partmenti gyalogos sétányok, kerékpáros utak, valamint hajóállomások készülnek.

A fejlesztéssel megvalósul a teljes pesti rakpart északi és déli területeinek gyalogos, kerékpáros és víziösszeköttetése egészen a Csepel-szigetig.

A jelenlegi tervezési területet érintő városrendezési tervek módosításával a Duna felőli látványfolyosó városképet meghatározó arculatamegtisztul.A volt ipari funkciók és a korábban tervjavaslatként megfogalmazott magas beépítésű lakóparkok, irodaházak látványa helyett alacsony beépítésű, sport és rekreációs funkciók valósulhatnak meg.

Cél, hogy a terület kiemelkedő természeti értékeihez a fejlesztésméltó módon kapcsolódjon.A törekvés a városlakók számáravonzó városrész megteremtését célozza, az EU és Magyarország ökológiai hálózatának Duna-partihatárán.

A teljes tervezési terület jellemzően három fő megújítandó területegységből áll.

Az első az Atlétikai Stadion és parkterülete;a barnamezős Vituki ipartelep, a Lágymányosi híd, Nagy-Duna ág, Kvassay Zsilip és a H7-es HÉV vonal által bezárt 15 hektáros terület.A második területegységazAtlétikai Edzőközpontterülete;az Észak-Csepeli KDVVIZIG műemléki Tisztviselőtelep és Szennyvíztisztitó Telep közötti, a Nagy-Duna sor úttól a H7-es HÉV vonaláig terjedő 5 hektáros területen helyezkedik el. A Hajóállomás utca és környezetepedig a projekt városszerkezethez illesztés szempontjából meghatározóH7-es HÉV, Lágymányosi híd, Soroksári út, Kvassay út által lehatárolt 3 hektáros megközelítési területét jelöli ki.

Az Atlétikai Stadion és park területfeltárása érdekében két új és egy megújított megközelítési irány tervezett. A jelenlegi H7-es HÉV töltése alatt két új aluljáró létesül;az egyik a Hajóállomás utca súlypontjában bejárat a nagyközönség számára, a másik a Vituki toronyépület északi oldalához közeleső HÉV pályaszakasz alatt, a stadion üzemeltetési és logisztikai kiszolgálására.A terület harmadik bejárata a Gizella sétány meghosszabbításaként a Lágymányosi híd alatt a Dél Pesti vasúti híd és pesti hídfőjének rekonstrukciójával együtt valósulhat meg.

Mindhárom területen a teljes közmű- és úthálózat, valamint a forgalomirányítási eszközök és a tájrendezési elemek is megújulnak, a tervezett és meglévő közlekedési műtárgyak környezetében a Lágymányosi híd, Soroksári út és a Kvassay út vonaláig bezárólag.

A világversenyek két legfőbbrendezvényhelyszíneként kialakított 40 ezer fő befogadására alkalmas új Atlétikai Stadionépülete, valamint az Észak-Csepelen létesülő szabadtéri futó- és dobópályás Atlétikai EdzőközpontaMagyar Atlétikai Szövetség (MASZ) és a Nemzetközi Atlétikai Szövetség(IAAF) funkcionális előírásainak és eseményorganizációs ajánlásainak megfelelően készülnek.

A stadion homlokzati acélszerkezeteés a Magyarországon egyedülálló feszített kábelszerkezetű,40 ezres nézőszámot is kiszolgálótérlefedése az Exon2000 Kft mérnökiroda irányításával készül az angol Buro Happold mérnökiroda szakértői közreműködésében.

Az új Atlétikai Stadion a nemzetközi gyakorlatban is számos esetben megvalósulóalap- és versenyüzemmódhoz tartozó nézőszám kialakításávalkészül. Az épület alapüzemmódban 15 ezer férőhelyes alsó lelátóval, versenyüzemmódbantovábbi 25 ezer fő befogadására alkalmas ideiglenes felső lelátóval tervezett.

A teljes térlefedéssel megépülő Stadion tetőszerkezete mindkét üzemmódban megmarad. A tetőszerkezet megtartásával lehetőség nyílik az időközönként visszatérő nagyobb nemzetközi tornák befogadására, a pályázati tervben is bemutatott bérelhető lelátóval való bővítésére, valamint az épületteljes tér- és sportvilágítási, hangosítási és eredménykijelző rendszerének megtartására.

A fedett-nyitott tetőszerkezet városi pergolaként, az alatta elterülő nyitott Sportgyűrű városi köztérként jelenik mega Dunaparton.

A szabadidősport és a hazai sportutánpótlás számáraa pesti Duna-part vonulatában északon a Duna Arénával, délen pedig az Atlétikai Stadion új épületével két sportkulturális indítópontalakul ki.

Ferencz Marcel DLA

2018.10.08. Budapest