2012 NKE, Ludovika sportközpont_MEGVÉTEL

“Megvételben részesült a Napur Architect Kft. pályamunkája…”

Építész tervezők: Ferencz Marcel DLA  – Détári György
Épületgépészet:Besenyei István
Épületvillamosság: Ivanics Zoltán
Uszodatechniológia:Sallai Zoltán
Sporttechnológia:Erdei László
Akadálymentesítés: Gortka István

Látványterv LAP 01_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Telepítés LAP 02_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Homlokzat LAP 03_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Metszet LAP 04_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

FSZ alaprajz LAP 05_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

EM alaprajz LAP 06_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

TT alaprajz LAP 07_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Légifotóba illesztés_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Gondolatrajzok_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Építészeti leírás

Városszerkezeti koncepció:

Első számú feladat az Orczy kertet  feltáró jármű és gyalogos megközelítések városszerkezeti tisztázása.

A távlatos  NKE területfejlesztési koncepció (3.10 –es melléklet) szerint a Ludovika főépület déli szárnya által indított városszerkezeti tengely az Üllői úti főbejárat felől az Orczy kerten keresztül vezet a belső Tó területére, majd onnan a városszerkezeti tengely szögtöréssel átvezet a Diószeghy Sámuel út – Rozgonyi utca irányába.

A tervpályázat kísérletet tesz arra, hogy ezen gyalogostengely irányának módosításával elevenen bekapcsolja az Orczy kert vérkeringésébe a keleti városrészt az Elnök utcán át egészen a Népligetig.

A koncepció ez irányú elképzelése mentén a tervezendő épület telepítése, annak feltárása és az előtte nyíló Orczy út, Diószeghy Sámuel utca, Elnök utca találkozásának térszerkezeti kérdése a FELADAT, mely a mai napig rendezetlen terület.

A Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatályos rendelkezése értelmében 66/2007.(XII.12.) lévő 1888-1934 között több ütemben, historizáló stílusban épült Tanítónők Otthona építészeti értékeinek megőrzése elsőszámú szempont. E történelmi épület térfallal zárja a nevezett városszöveti teresedést. A tervezendő NKE sportközpont épületének telepítésében e történelmi térfal átvezethető egy „új épületutca” megteremtésével.


Építészeti koncepció:

Az „új épületutca” megteremtésével tagolt épülettelepítés természetes, a Városszerkezetre jellemző gesztusa révén nyit városléptékű bejáratot mind az intézménybe, mind az Orczy kertbe. A nyilvános térkapu építészeti hangvételével, méretével léptékével megidézi a klasszikus Józsefvárosi architektúra foghíjas jegyeit, telekosztásának ritmusát. A tervezett épület az új utca mentén ketté válik a tartalma szerint két tömegre. A tervezett épület több utcányi hosszúságú hosszmérete „megengedi” a tömegbontást. Ellenkező esetben egy épülettestként telepítve természetellenesen zárná el a keleti városszövetet magába forduló módon az Orczy kerttől.

A megnyitással az az építészeti szándék volt a meghatározó, hogy egy olyan szabadtéri átvezetés jöjjön létre a tervezett épület programjának kapcsán, amit a nap 24 órájában a szó szoros értelmében mindenki használhat. A cél az, hogy városi élet fórumtér alakuljon ki az épület ürügyén. Az emblematikus archaikus utcakép kizárólag az átvezetésben érvényesül, a külső épületstruktúra visszafogott kortárs kerete az eseménynek.

Az NKE szolgálatába álló új épületnek városszerkezeti léptékben úgy kell definiálnia az Orczy kert keleti térfalát, hogy kiegyensúlyozott társaivá váljon a LUDOVIKA főépületének és a SOTE oktatási szárnyának. Így a három karakteres épület városszerkezeti és építészeti szempontból egyensúlyba képes kerülni.

ZÁRÓJELENTÉS

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVEZÉSÉRE KIÍRT TERVPÁLYÁZATÁHOZ

Budapest, 2012 11. 21.

A Bíráló Bizottság értékelése
23. sz. pályamű

Telepítés: a pályamű részletesen foglalkozik az Orczy kert – Elek utca – Népliget összefűzésével. Talán túlzott mértékben tartja fontosnak az Orczy kert keleti megközelítésének kérdését, ezért a sportcsarnok kettémetszésével létrehoz egy soha sem volt „Ludoviceum utcát” igen emblematikus, archaikus utcaképpel, amit nem igényel sem a városi környezet, sem a történelmi kert. A tervező szándékát így fogalmazza meg: „ A megnyitással az az építészeti szándék volt a meghatározó, hogy egy olyan szabadtéri átvezetés jöjjön létre a tervezett épület programjának kapcsán, amit a nap 24 órájában a szó szoros értelmében mindenki használhat. „

Építészet: rendkívül karakteres, kemény építészeti felütés, középtengelyben felnyíló, erőteljes tömegekkel, tornyokkal tagolt, az eltérő felületkezelésből adódó különböző textúrájú kőburkolattal bevont, távolságtartó épületegyüttes. Az építészeti diszpozíció alátámasztásra hozott városépítészeti fejtegetés kissé erőltetett, nem következetes. Tekintettel a funkcióra és a városszerkezeti kontextusra az építészeti karakter (autoriter, birodalmi, szakrális ) nehezen igazolható. Alapvetően az új Ludoviceum utcából két oldalra megnyitott uszoda, ill. sportközpont funkcionális tagolása jó.

Funkció: az elrendezést tekintve racionális és átgondolt, több kisebb hibával, mint például a közönségforgalmi terek alulméretezettsége és térbeli áttekinthetőségének hiánya. A két sportpálya merőleges elhelyezése nem ad lehetőséget flexibilisen bővíthető többcélú hasznosításra. Az öntörvényű építészeti szerkesztés bár több funkciót is beszorít, nagyon szép megnyitásokat tesz a külső terek felé, nagyméretű üvegfelületekkel nagyvonalú tetőkertekre és több emelet magas belső megnyitásokat is eredményez.

Sporttechnológia: Uszoda ellátó feltöltése a medence körüljárójáról nem megfelelő, mert utcai cipővel nem lehet a medencetérbe lépni.

Tartószerkezet: a tervben nehezen indokolható szerkezeti elemek szerepelnek.

Költségek: tervező az építészeti költségeket alulértékelte.

A tervezési programtól való eltérés 5% alatt van. (500m2).

A pályaművet a Bíráló Bizottság a tágabb városi környezet vizsgálatáért, a tervező által megfogalmazott kérdések és az arra adott karakteres építészeti válaszokért, a válaszok felvállalásáért megvételben részesíti.

Oklevél 2012 11 23_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Kiállítási fotó (szerző Hg.hu) 2012 11 23_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA_Erzsébet téri Akvárium Klub

2012 NKE, Ludovika sportközpont_MEGVÉTEL

“Megvételben részesült a Napur Architect Kft. pályamunkája…”

Építész tervezők: Ferencz Marcel DLA  – Détári György
Épületgépészet:Besenyei István
Épületvillamosság: Ivanics Zoltán
Uszodatechniológia:Sallai Zoltán
Sporttechnológia:Erdei László
Akadálymentesítés: Gortka István

Látványterv LAP 01_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Telepítés LAP 02_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Homlokzat LAP 03_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Metszet LAP 04_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

FSZ alaprajz LAP 05_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

EM alaprajz LAP 06_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

TT alaprajz LAP 07_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Légifotóba illesztés_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Gondolatrajzok_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Építészeti leírás

Városszerkezeti koncepció:

Első számú feladat az Orczy kertet  feltáró jármű és gyalogos megközelítések városszerkezeti tisztázása.

A távlatos  NKE területfejlesztési koncepció (3.10 –es melléklet) szerint a Ludovika főépület déli szárnya által indított városszerkezeti tengely az Üllői úti főbejárat felől az Orczy kerten keresztül vezet a belső Tó területére, majd onnan a városszerkezeti tengely szögtöréssel átvezet a Diószeghy Sámuel út – Rozgonyi utca irányába.

A tervpályázat kísérletet tesz arra, hogy ezen gyalogostengely irányának módosításával elevenen bekapcsolja az Orczy kert vérkeringésébe a keleti városrészt az Elnök utcán át egészen a Népligetig.

A koncepció ez irányú elképzelése mentén a tervezendő épület telepítése, annak feltárása és az előtte nyíló Orczy út, Diószeghy Sámuel utca, Elnök utca találkozásának térszerkezeti kérdése a FELADAT, mely a mai napig rendezetlen terület.

A Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatályos rendelkezése értelmében 66/2007.(XII.12.) lévő 1888-1934 között több ütemben, historizáló stílusban épült Tanítónők Otthona építészeti értékeinek megőrzése elsőszámú szempont. E történelmi épület térfallal zárja a nevezett városszöveti teresedést. A tervezendő NKE sportközpont épületének telepítésében e történelmi térfal átvezethető egy „új épületutca” megteremtésével.


Építészeti koncepció:

Az „új épületutca” megteremtésével tagolt épülettelepítés természetes, a Városszerkezetre jellemző gesztusa révén nyit városléptékű bejáratot mind az intézménybe, mind az Orczy kertbe. A nyilvános térkapu építészeti hangvételével, méretével léptékével megidézi a klasszikus Józsefvárosi architektúra foghíjas jegyeit, telekosztásának ritmusát. A tervezett épület az új utca mentén ketté válik a tartalma szerint két tömegre. A tervezett épület több utcányi hosszúságú hosszmérete „megengedi” a tömegbontást. Ellenkező esetben egy épülettestként telepítve természetellenesen zárná el a keleti városszövetet magába forduló módon az Orczy kerttől.

A megnyitással az az építészeti szándék volt a meghatározó, hogy egy olyan szabadtéri átvezetés jöjjön létre a tervezett épület programjának kapcsán, amit a nap 24 órájában a szó szoros értelmében mindenki használhat. A cél az, hogy városi élet fórumtér alakuljon ki az épület ürügyén. Az emblematikus archaikus utcakép kizárólag az átvezetésben érvényesül, a külső épületstruktúra visszafogott kortárs kerete az eseménynek.

Az NKE szolgálatába álló új épületnek városszerkezeti léptékben úgy kell definiálnia az Orczy kert keleti térfalát, hogy kiegyensúlyozott társaivá váljon a LUDOVIKA főépületének és a SOTE oktatási szárnyának. Így a három karakteres épület városszerkezeti és építészeti szempontból egyensúlyba képes kerülni.

ZÁRÓJELENTÉS

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVEZÉSÉRE KIÍRT TERVPÁLYÁZATÁHOZ

Budapest, 2012 11. 21.

A Bíráló Bizottság értékelése
23. sz. pályamű

Telepítés: a pályamű részletesen foglalkozik az Orczy kert – Elek utca – Népliget összefűzésével. Talán túlzott mértékben tartja fontosnak az Orczy kert keleti megközelítésének kérdését, ezért a sportcsarnok kettémetszésével létrehoz egy soha sem volt „Ludoviceum utcát” igen emblematikus, archaikus utcaképpel, amit nem igényel sem a városi környezet, sem a történelmi kert. A tervező szándékát így fogalmazza meg: „ A megnyitással az az építészeti szándék volt a meghatározó, hogy egy olyan szabadtéri átvezetés jöjjön létre a tervezett épület programjának kapcsán, amit a nap 24 órájában a szó szoros értelmében mindenki használhat. „

Építészet: rendkívül karakteres, kemény építészeti felütés, középtengelyben felnyíló, erőteljes tömegekkel, tornyokkal tagolt, az eltérő felületkezelésből adódó különböző textúrájú kőburkolattal bevont, távolságtartó épületegyüttes. Az építészeti diszpozíció alátámasztásra hozott városépítészeti fejtegetés kissé erőltetett, nem következetes. Tekintettel a funkcióra és a városszerkezeti kontextusra az építészeti karakter (autoriter, birodalmi, szakrális ) nehezen igazolható. Alapvetően az új Ludoviceum utcából két oldalra megnyitott uszoda, ill. sportközpont funkcionális tagolása jó.

Funkció: az elrendezést tekintve racionális és átgondolt, több kisebb hibával, mint például a közönségforgalmi terek alulméretezettsége és térbeli áttekinthetőségének hiánya. A két sportpálya merőleges elhelyezése nem ad lehetőséget flexibilisen bővíthető többcélú hasznosításra. Az öntörvényű építészeti szerkesztés bár több funkciót is beszorít, nagyon szép megnyitásokat tesz a külső terek felé, nagyméretű üvegfelületekkel nagyvonalú tetőkertekre és több emelet magas belső megnyitásokat is eredményez.

Sporttechnológia: Uszoda ellátó feltöltése a medence körüljárójáról nem megfelelő, mert utcai cipővel nem lehet a medencetérbe lépni.

Tartószerkezet: a tervben nehezen indokolható szerkezeti elemek szerepelnek.

Költségek: tervező az építészeti költségeket alulértékelte.

A tervezési programtól való eltérés 5% alatt van. (500m2).

A pályaművet a Bíráló Bizottság a tágabb városi környezet vizsgálatáért, a tervező által megfogalmazott kérdések és az arra adott karakteres építészeti válaszokért, a válaszok felvállalásáért megvételben részesíti.

Oklevél 2012 11 23_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA

Kiállítási fotó (szerző Hg.hu) 2012 11 23_NKE_ SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA_Erzsébet téri Akvárium Klub