INTUITIVITÁS 2007 /absztrakt/

ÚT

TÉZIS: „Intuitív gondolati elemzés útján fellehető, modellezhető az a fogalmi rendszer, amely elhelyezést, pozíciót képes adni : az alkotó öntevékenységéről,  világképének meghatározásáról, lényegi mondanivalójáról, működésének nyomonkövethetőségéről”

GONDOLAT

TÉZIS:„A gondolatteret felépítő és működtető elvek, az alkotó számára megfogható nyelvi-képi rendszerek. Szerkezeti felépítése az érintkező fogalmi rendek találkozásában és összefüggéseiben keresendő. Az alkotó építész tevékenységében tetten érhetők a gondolat-megnyilvánulási momentumok elvont és gyakorlati párhuzamosságai”

VONAL

TÉZIS: „A Vonal szellem és valóság határa. A „vonalképi” szimbólumok térszövetet alkotnak a tudatban. A vonal tudatsíkok egyesítésére, bontására és azok lényegi kifejezésére képes. A vonalképi struktúrák gondolatteret indukálnak”

FORMA

TÉZIS: „A forma szellemi tartalma szerint következmény, modellező eszköz. Az építészeti forma az emberi létforma sorsfüggvény-következménye. A forma gyökere az őt éltető fogalmi elemek kölcsönhatása”

ARÁNY

TÉZIS: „Az arány a „teremtés” kulcsa. A belsőképi világmetszet középpontjában áll. A forma-, vonal-, gondolatképek „mozgatója”


“Önvilágkép 1996” – rajz FERENCZ, marcel


“DLA értekezés “ÚT-GONDOLAT-VONAL-FORMA-ARÁNY” – tablók  FERENCZ, marcel


INTUITIVITÁS 2007 /absztrakt/

ÚT

TÉZIS: „Intuitív gondolati elemzés útján fellehető, modellezhető az a fogalmi rendszer, amely elhelyezést, pozíciót képes adni : az alkotó öntevékenységéről,  világképének meghatározásáról, lényegi mondanivalójáról, működésének nyomonkövethetőségéről”

GONDOLAT

TÉZIS:„A gondolatteret felépítő és működtető elvek, az alkotó számára megfogható nyelvi-képi rendszerek. Szerkezeti felépítése az érintkező fogalmi rendek találkozásában és összefüggéseiben keresendő. Az alkotó építész tevékenységében tetten érhetők a gondolat-megnyilvánulási momentumok elvont és gyakorlati párhuzamosságai”

VONAL

TÉZIS: „A Vonal szellem és valóság határa. A „vonalképi” szimbólumok térszövetet alkotnak a tudatban. A vonal tudatsíkok egyesítésére, bontására és azok lényegi kifejezésére képes. A vonalképi struktúrák gondolatteret indukálnak”

FORMA

TÉZIS: „A forma szellemi tartalma szerint következmény, modellező eszköz. Az építészeti forma az emberi létforma sorsfüggvény-következménye. A forma gyökere az őt éltető fogalmi elemek kölcsönhatása”

ARÁNY

TÉZIS: „Az arány a „teremtés” kulcsa. A belsőképi világmetszet középpontjában áll. A forma-, vonal-, gondolatképek „mozgatója”


“Önvilágkép 1996” – rajz FERENCZ, marcel


“DLA értekezés “ÚT-GONDOLAT-VONAL-FORMA-ARÁNY” – tablók  FERENCZ, marcel